Demokrasilerde halk … yoluyla … hakkını kullanır.

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 7. Ünite Bir Ülke Bir Bayrak Ünite Değerlendirmesi sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, verilen kavramlardan uygun olanı yazınız.

1.Demokrasilerde halk seçim yoluyla egemenlik hakkını kullanır.

2.Ülkemizde yasama yetkisi TBMM’dedir.

3.Toplumsal yaşamı düzenlemek için ihtiyaç duyulan kurallara yasa denir.

4.Halkın egemenliğine dayanan yönetim biçimine demokrasi denir.

5.Yasalar halkın genel olarak kabul ettiği anayasa çerçevesinde hazırlanır.

  • Aşağıda verilen eşleştirmelerden doğru olanların başındaki kutuya “D”, yanlış olanların başındaki kutuya “Y” harfi koyunuz.

(D) Millî Eğitim Bakanlığı –>  Ortaokul

(Y) Adalet Bakanlığı –> Üniversiteler

(D) Kültür ve Turizm Bakanlığı –> Etnografya Müzesi

(Y) İçişleri Bakanlığı –> Cezaevi

(D) Sağlık Bakanlığı –> Eğitim Araştırma Hastanesi

(Y) Dışişleri Bakanlığı –> Nüfus Müdürlüğü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.