Demokrasinin gelişimi kronolojisi

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Tarihte Demokrasi sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Ders kitabınızın 139-141. sayfalarındaki grupların demokrasinin gelişimi ile ilgili hazırladıkları çalışmaları ve kronolojiyi inceleyiniz. Buna göre aşağıdaki tabloyu tamamlayınız.

12 Levha Kanunları ile Roma’da demokratik uygulamaya geçildi. (MÖ 367)

Büyük Özgürlük Fermanı olan Magna Carta Libertatum ile kralın yetkileri sınırlandırılmıştır. (12 Haziran 1215)

İngiltere Haklar Bildirgesi imzalandı. (1689)

Fransız halkı hak ve hürriyetler elde etti. (1789)

Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ilan edildi. (1776)

1.Meclis açıldı. Egemenlik kayıtsız şartsız millete verildi. (23 Nisan 1920)

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kabul edildi. (1948)

Berlin Duvarı yıkıldı. (1989)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir