Demokrasinin temel ilkelerinden herhangi birinin olmayışı demokratik anlayışın yerleşmesine engel değildir. doğru mu?

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6. Ünite Demokrasinin Serüveni – Değerlendirme, Doğru, Yanlış sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

Yanlış olduğunu düşündüğünüz cümlelerin doğrularını noktalı yere yazınız.

13.(D) Günümüzde en yaygın olarak görülen yönetim biçimi cumhuriyet yönetimidir.

14.(Y) Demokrasinin temel ilkelerinden herhangi birinin olmayışı demokratik anlayışın yerleşmesine engel değildir.

– Demokrasinin temel ilkleri olmadan demokrasi anlayışı yerleşemez. Örneğin; Eşitliğin olmadığı bir ortamda demokrasiden bahsedilemez.

15.(Y) Günümüzde köle ticareti yapan ülkeler vardır.

– Kölelik uluslararası sözleşmelerle yasaklanmıştır. (Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi)

16.(D ) İnsan Hakları Bildirgesi’ni imzalayan ülkeler arasında Türkiye de yer almaktadır.

17.(D ) Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türk kadınlarına tanınan haklarda artış görülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir