Demokrasinin temel ilkelerinin önemini açıklayınız.

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Ulusal Egemenlik ve Yönetim sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Demokrasinin temel ilkelerinin önemini açıklayınız.

Demokrasinin temel ilkeleri: milli egemenlik, özgür seçimler, özgürlük ve eşitlik, siyasi partiler, hukukun üstünlüğü ve çoğunluk yönetimidir.

Demokrasilerde egemenlik kayıtsız şartsız halkta olmalı ve seçilen temsilcilerin yetkileri sınırlı ve belirli bir süreyi kapsamalıdır. Farklı siyasi görüşleri savunan siyasi partilerin katıldığı, bütün vatandaşların eşit şartlarda, kendi kişisel tercihlerine göre oy kullandığı özgür seçimlerle kendini yönetmesini istediği kişileri seçmelidir. Demokrasinin oluşmasının temel şartı vatandaşlara seçim yapması için farklı alternatiflerin sunulmuş olması ve vatandaşlarında özgürce bu alternatifler arasından seçim yapma özgürlüğünün olması gerekir. Demokrasinin varlığını koruyabilmesi için hukukun üstünlüğünün mutlak olarak sağlanmış olması gerekmektedir.  Özgür seçimler sonucu oluşan çoğunluğun ülke yönetimi sorumluluğunu belirlenen süre ile sınırlı olmak üzere yerine getirmesi gerekir. Böylece demokrasi ile halk, kendisini yönetmesini istediği kişileri seçmektedir.Böylece demokrasinin temel ilkeleri; toplumda birlik ve beraberliğin sağlanmasını, adalet kavramının güçlenmesini, temel hak özgürlüklerin gelişmesini, karşılıklı hoşgörü ve anlayış kültürünün gelişmesini sağlayarak toplumsal huzurun ve barışın oluşmasını sağlar.

“Demokrasinin temel ilkelerinin önemini açıklayınız.” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir