Demokratik bir ülkenin sahip olduğu temel özellikler neler olmalıdır?

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 7. Ünite Bir Ülke Bir Bayrak Değerlendirme sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Demokratik bir ülkenin sahip olduğu temel özellikler neler olmalıdır? Demokratik ülkelerin özellikleri:

Demokratik ülkelerin temel özellikleri: Milli egemenlik, hukukun üstünlüğü, özgür seçimler, siyasi partiler, özgürlük ve eşitliktir. Demokratik ülkelerde egemenlik halka aittir. Halk bu yetkisini doğrudan doğruya yönetime katılarak kullanabileceği gibi seçtiği vekiller aracılığıyla da kullanabilir. Özgür seçimlerle halk kendini yönetecek kişileri belirli süre için seçer. İnsan hakları ve özgürlükler yasalar ile koruma altına alınır, kanun önünde tüm halk eşittir. Farklı görüşlerdeki siyasi partiler ve seçimler ile halk kendi yöneticilerini seçer. Hukukun üstünlüğü ile demokrasi korunur. Seçimler sonucu halkın çoğunluğunun tercihi doğrultusunda halk kendi yöneticilerini seçmiş olur.

Demokrasinin temel ilkeleri: milli egemenlik, seçme ve seçilme hakkı, katılım, özgürlük, eşitlik, çoğulculuk, hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.