Demokratik devletlerde kamuoyuna neden önem verilir?

7.sınıf Sosyal Bilgiler MEB dersi için verilen Kamuoyu ve Basın sorularından birisi. Soru şu şekilde:

Demokratik devletlerde kamuoyuna neden önem verilir?

Demokratik devletler halkın yönetime katıldığı, bireylerin temek hak ve özgürlüklerinin yasalar ile koruma altına alındığı yönetimlerdir. Belirli bir konu hakkında halkın genel görüşünü yansıtan kamuoyu kavramı ile devletler halkın görüşlerine kulak vererek, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin yaşamasını sağlarlar. Kamuoyunun görüşü alınarak ülkenin ve halkın menfaatine olan en iyi kararlar alınmaya çalışılır. Vatandaşlar yasama, yürütme ve yargı organlarının faaliyetlerini izleyerek, yanlış olduğunu düşündükleri konularda kamuoyu oluşturarak devlet yönetiminin karar alma süreçlerine etki etmeye çalışırlar ve oluşan kamuoyu hassasiyeti devlet yöneticileri tarafından dikkate alınarak en iyi şekilde karar verilmeye çalışılır. Böylece devletin faaliyetleri vatandaşlar tarafından denetlenmiş olur ve devletin işleyişi daha sağlıklı hale gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.