Demokratik yönetimlerde hak ve özgürlüklerin gerekliliğini değerlendiriniz.

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Haklarımız Var sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Demokratik yönetimlerde hak ve özgürlüklerin gerekliliğini değerlendiriniz.

Temel hak ve özgürlüklerin bulunmadığı bir ülkede demokrasiden söz edilemez. İnsan hakları ve özgürlükler demokrasi kültürünü besleyen bir işleve sahiptir. Demokratik yönetimler, özgürlük ve eşitlik temelinde halkın kendi yöneticilerini seçmesine dayanır. Halkın sahip olduğu hak ve özgürlüklerle kendini ifade etme, fikir ve görüşlerini açıklama ve özgür bir ortamda seçme seçilme hakkının kullanılması ile demokrasi yönetimi ortaya çıkar. İnşaların haklarının olmadığı bir ortamda özgür düşünceden bahsedilemeyeceği demokrasi için bireylerin hak ve özgürlükleri vazgeçilmez bir unsurdur. Bunun bir sonucu olarak günümüzde demokrasi ve insan hakları kavramları sıklıkla beraber kullanılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.