Deneylerle yeterli derecede doğrulanmamış, ancak doğrulanacağı umulan düşünceye ne denir?

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 1. Ünite Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Ünite Sonu Değerlendirme Bulmaca

sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki soruların karşılığı olan kelime ve kavramlar bulmaca içinde soldan sağa, yukarıdan aşağıya ve çapraz yerleştirilmiştir. Bu kelime ve kavramları bulup renkli kalemle işaretleyiniz.

1.Deneylerle yeterli derecede doğrulanmamış, ancak doğrulanacağı umulan düşünceye ne denir? (VARSAYIM)

2.Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde üretilen fikre ne denir? (GÖRÜŞ )

3.Kişilerin birbirini karşılıklı olarak etkilemesine ne denir? (ETKİLEŞİM)

4.Bir yurtta doğup büyüme veya yaşamış olma durumuna ne denir? (YURTTAŞLIK)

5.Her şeyin bir sebebinin olma durumuna ne denir? (NEDENSELLİK)

6.Belirli olay veya bireylerin, insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenime ne denir? (DUYGU)

7.Olaylarla ilgili yapılan zaman dizinine ne denir? (KRONOLOJİ)

8.Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuca ne denir? (OLGU)

9.Büyük iletişim ve yayın organlarının tümüne ne denir? (MEDYA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.