Sağlığı geliştirme kavramı nedir?

  • Sağlığı geliştirme kavramı nedir? Sağlığı geliştirme ne demek?

Yaralanmalar ve bulaşıcı hastalıklar halk sağlığının öncelikli ilgi alanları içinde olsa da topluma uygun sağlık davranışlarının kazandırılması ve bunun için sağlık sektörüne ek olarak diğer birçok sosyal ve ekonomik sektörün bu konuda sağlayıcı destek ile halk sağlığı hareketi yeni bir boyut kazanmış ve sağlığı geliştirme kavramı oluşmuştur.

Kişilerin kendi sağlıklarını geliştirmesi ve sağlıkları üzerinde kontrollerini artırması süreci “Sağlığı Geliştirme” kavramı olarak tanımlanır. Sağlığı geliştirme; insanlara kişisel arzu ve istekleri ile ideal sağlıkları arasındaki sinerjiyi keşfetmelerine yardım eden, fiziksel, duygusal, sosyal, spiritüel ve entelektüel sağlıklarının dinamik bir denge halinde olması için uğraşılarında onların motivasyonlarını arttıran ve bu amaca ulaşmak için yaşam tarzı değişikliklerini destekleyen sanat ve bilimdir.

Stres anında vücutta meydana gelen değişiklikler nelerdir?

  • Stres anında vücutta meydana gelen değişiklikler nelerdir? Stres nedir?

Stres, kişilerin baş edebilme gücünü aşan veya zorlayan durumlarla karşılaştığında, kendini huzursuz veya baskı altında hissettiğinde kendini koruyabilmek ve hayata devam edebilmek adına verdiği fiziksel, zihinsel, duygusal ve davranışsal tepkiler bütünüdür. Kişilerde stres belirtileri kendini çabuk sinirlenme, tahammülsüzlük, neşesiz olma, sürekli yorgun hissetme, genel baş ağrısı, iştahta artma, kendini sinirli, panik halinde ve endişeli hissetme, uyku problemi ve yapılan işten zevk almama şeklinde kendini gösterir.

Stres anında vücutta bazı değişiklikler meydana gelir bunlar:

Kalp daha hızlı çalışmaya başlar,

Solunum hızı artar ve kan damarları genişler,

Kişiyi ateş basması,

Baş dönmesi, nefes darlığı, hazımsızlığa bağlı olarak görülen iştahsızlık,

Göz bebeklerinde büyüme,

Karaciğerin şeker üretim miktarı artar,

Vücut içerisinde hormon dengesizlik,

Dalak daha çok kan üretir,

Beyin ve kasların enerji ihtiyacını karşılamak için  sindirim hızı yavaşlar,

Yılanların burnu var mıdır?

  • Yılanların burnu var mıdır?

Yılanların burunları vardır. Fakat koku almak burunlarını değil dillerini kullanırlar. Dilleri ile havadaki ve yerdeki kimyasal kokuları alarak damaktaki jakobson organında duyu haline dönüştürürler. Yılanlar ağız kapalıyken, burum delikleri alt çenedeki hava borusunun üzerine gelir ve ağızlarını açmadan solunum yaparlar. Yılanların ağzı büyük avları yutarken açık olduğundan burun delikleri ile hava boruları arasındaki bağlantı kesilir ve yılanlar vücutlarında bulunan hava torbalarındaki yedek havayı kullanarak solunum yaparlar.

Nükleer enerji kullanmanın çevresel açıdan avantaj ve dezavantajları nelerdir?

  • Nükleer enerji kullanmanın çevresel açıdan avantaj ve dezavantajları  nelerdir?

Türkiye’de nükleer enerji kullanmanın çevresel açıdan avantaj ve dezavantajları konusunda tartışmalar uzun süredir devam etmektedir.

Nükleer enerji kullanımının çevre açısından avantajları:

– Günümüzde elektrik üretiminde kullanılan kömür, doğal gaz veya petrol gibi fosil yakıtlar çok fazla miktarda karbondioksit salınıma neden olmakta buda oluşturduğu sera etkisi ile küresel ısınmayı hızlandırmaktadır. Nükleer enerji üretiminde radyoaktif elementler kullanıldığı için çevreye karbondioksit salını minimum düzeylere indirilmekte ve hava daha temiz kalmakta böylece küresel ısınmayı hızlandırıcı etkileri daha düşük olmaktadır.– Nükleer enerji geliştirilme aşamasını bitirmiş bir teknoloji olduğundan çevre etkisi yok denecek kadar azdır.

– Nükleer enerji tesisleri ile üretilen enerji miktarı klasik yöntemlere göre kat kat fazla olduğu, mevcut fosil yakıt enerji santralleri kapatılarak enerji, nükleer santrallerden karşılanabilir ve çevre daha az kirlenmiş olur.

Nükleer enerji kullanımının çevre açısından dezavantajları:

– Nükleer enerji üretimi sonrası oluşan nükleer atıkların saklama koşullarının ve bunların oluşturduğu radyoaktif tehlikenin büyüklüğü çevre ve tüm canlılar için tehdit oluşturmaktadır.

– Tüm önlemlere rağmen yaşanabilecek kazalar sonrası oluşacak radyasyonun çevre ve insanlar için çok yıkıcı sonuçlara neden olması

– Oluşan nükleer atıkların nükleer silah geliştirme çalışmalarında kullanılabiliyor olması ve bunun sonucu yeni nükleer silahların geliştirmesi ve yeni savaşların zemin bulmasının çevreye vereceği zarar.

 

 

 

Hidrojen’in kullanım alanları nelerdir?

  • Hidrojen’in kullanım alanları nelerdir?

Otomobillerde benzin gibi fosil yakıtlar yerine alternatif yakıt olarak hidrojen yakıt hücresi olarak

Gübre üretilmesi için amonyak yapımında

Plastik ve ilaç üretiminde kullanılan metanol elde edilmesinde

Petrol rafinerilerinde petrolün işlenmesinde

Cam üretiminde koruyucu atmosfer olarak

Elektronik çiplerin üretiminde yıkama gazı olarak

Uzay mekiklerinde itici güç oluşturan yakıt hücrelerinde yakıt olarak

Suyun pH değeri kaç olmalıdır?

  • Suyun pH değeri kaç olmalıdır?

Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayımlanan TS-266’ya göre, içme sularının pH değerinin 6.5-8.5 aralığında olması tavsiye edilmektedir. pH değeri içme suyunun asitlik ve bazlık durumunu göstermektedir. Suların genel olarak pH değeri 4,5 ile 9.5 arasında değişir. Suların pH değeri tanımlanırken asit baz sınırı olan 7 değeri referans alınır ve bu değerin üzerinde pH seviyesine sahip olan sular alkali olarak, altında bir pH seviyesine sahip olan sular ise bazik olarak adlandırılır. İnsan kanının pH değeri ortalama olarak 7,4′tür bu nedenle içme suyunun pH değerinin 7,5-8.5 arası olması idealdir. Ancak Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu konuda önerilen bir değer bulunmamaktadır. Ayrıca içme suyunun pH değerinin insan sağlığını olumlu ya da olumsuz yönde etkilediğine dair kanıt bulunmamaktadır.

Enerji üretiminde kimya nasıl kullanılır?

  • Enerji üretiminde kimya nasıl kullanılır? Enerji üretiminde kimyanın yeri:

Enerji yoktan var edilemez, yoktan da var edilemez.  Sadece farklı biçimlere dönüştürülebilir. Örneğin elektrik enerjisi elde edilebilmesi için bakır gibi iletken bir telin manyetik bir alan içinde hareket ettirilmesi gerekir. Bu hareket enerjisinin sağlanması için genellikle fosil yakıtlar olarak adlandırılan kömür, petrol ve doğal gaz gibi yakıtlar yakılarak elde edilen ısı enerjisi ile su buharı elde edilmekte ve bu su buharı basıncı kullanılarak elektrik jeneratörüne bağlı olan türbinler döndürülmekte ve elektrik üretilmektedir. Elektrik üretiminin başlangıç aşaması olan fosil yakıtların yanması kimyasal bir işlemdir. Ayrıca nükleer enerji santrallerinde uranyum gibi radyoaktif maddeler parçalayarak ısı üretilmekte ve benzer şekilde su buharı elde edilerek, elektrik jeneratörüne bağlı olan türbinler döndürülmekte ve elektrik üretilmektedir. Uranyum gibi radyoaktif maddeler parçalayarak ısı elde edilmesi de kimyasal bir işlemdir.

Turnusol kâğıdı nereden alınır?

  • Turnusol kâğıdı nerelerde bulunur? Turnusol kâğıdı nereden alınır?

Turnusol kâğıdı genellikle kimya dersi deneylerinde pH seviye ölçümü amacı ile kullanılmaktadır. Turnusol kâğıdı büyük kırtasiye ve marketler ile medikal ürünler satan mağaza ve eczanelerde bulunabilir. Okul araç ve gereçleri satan mağazalara da bakabilirsiniz. Alırken kırmızı veya mavi Turnusol kâğıdı şeklinde belirmekte yarar vardır. Örneğin kırmızı Turnusol kâğıdı ortamın bazikliğinin tespit etmek için kullanılır ve bazik ortamda mavi renk verir. 40 lı Kırmızı Turnusol kâğıdını 5-6 liraya satın alabilirsiniz.

Sıkı kemik doku içerisinde kan damarları ve sinirlerin geçtiği yer ne ad verilir?

  • Sıkı kemik doku içerisinde kan damarları ve sinirlerin geçtiği yer ne ad verilir?

Uzun kemiklerin gövdeleri ile kemiklerin dış yüzeyi sıkı kemik dokusundan meydana gelir. İç içe daireler halinde sıralanan sıkı kemik dokusu lamelli yapıdadır. Bu lamellerin ortasında bulunan Havers Kanalı’ndan sinirler ve kan damarları geçer. Bu kanaldan geçen kan damarları kemik hücrelerine besin ve oksijen taşır, atık maddeleri toplar. Sıkı kemik dokusunda bulunan harvest kanallarını birbirine bağlayan yan kanallara ise Volkman kanalları denir.

 

Türkiye’de kaç rafineri vardır?

  • Ülkemizde kaç tane rafineri vardır?

Ülkemizde mevcutta 5 tane rafineri bulunmaktadır. Ayrıca Ceyhan Rafinerisi proje aşamasındadır.

– İzmit Rafinerisi (TÜPRAŞ Rafinerisi)

– İzmir rafinerisi,

– Mersin Rafinerisi (ATAŞ Rafinerisi)

– Kırıkkale Rafinerisi

– Batman Rafinerisi,

– Ceyhan Rafinerisi (Çalık Enerji – Proje aşamasında)