Ötelemeye günlük hayattan örnek veriniz.

  • Ötelemeye günlük hayattan örnek veriniz.

Günlük hayatta öteleme için örnekler:

Satranç oyununda taşların hareketi ötelemeye örnektir.

Öteleme ile oluşturulmuş bir tablo, fayans veya halı deseni ötelemeye örnektir.

Ağaçtan yapılmış eşyalarda gözlemlenen halka ve çizgiler ötelemeye örnektir.

Kaldırımlarda dizilen taşlar ile oluşturulan desenler ötelemeye örnektir.

Merdivenlerin basamaklı yapısı ötelemeye örnektir.

Kahvaltıda tükettiğimiz bal peteğinin altıgen yapısı ötelemeye örnektir.

Arabanın yolda ilerlemesi, bir çocuğun kaydıraktan kayması ötelemeye örnektir.

Sayıları yuvarlamanın günlük hayatta sağladığı yararlar nelerdir?

6.Sınıf Matematik dersi için verilen ödev sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Günlük yaşamımızda sayıları yuvarlamanın ne gibi kolaylıklar sağladığını açıklayınız.

– Sayıları yuvarlamak hızlı ve kolay işlem yapmamızı sağlar

– Alışveriş yaparken ödeyeceğimiz miktarı yaklaşık olarak hesaplamamızı kolaylaştırır

– Sayıların ve fiyatların akılda daha kalıcı olmasını sağlar.

– Hesaplama işlemlerinde bize zaman kazandırır

– Mesafeleri söylemeyi kolaylaştırır

Pisagor bağıntısındaki özel üçgenler nelerdir?

  • Pisagor bağıntısındaki özel üçgenler nelerdir?

Pisagor bağıntısında, dik üçgenlerde kenarların karelerinin toplamı, hipotenüsün karesine eşittir. İşlem kolaylığı açısından Pisagor bağıntısındaki özel üçgenleri bilmek işlem hızınızı arttıracaktır. Özel üçgenlerde kenarlar aynı katsayı ile arttırıldığında sonuç değişmemektedir.  Örneğin 3-4-5 üçgeninde kenarlar 2 kat arttırıldığında hipotenüste iki kat artacak ve 6 – 8 – 10 üçgeni oluşacaktır.

Özel üçgenler:

(3 – 4 – 5) üçgeni 3k – 4k – 5k şeklinde düzenlenerek  (6 – 8 – 10), (9 – 12 – 15) üçgenleri elde edilir.

(5 – 12 – 13) üçgeni

(8, 15, 17) üçgeni

(7, 24, 25) üçgeni

Trigonometrinin günlük hayattaki kullanım alanları nelerdir?

  • Trigonometrinin günlük hayattaki kullanım alanları nelerdir? Trigonometrinin Kullanım Alanları:

Ekonomi: ekonomik değerlerin artış ve azalış trendlerinin analizinde kullanılır.

Mimarlık: mimarlar yaptıkları tasarımlar ve bunların analizinde kullanırlar.

Astronomi: gök cisimlerinin birbirilerine göre konumlarının belirlenmesi ve yörünge hesaplamalarında kullanılır.

Denizcilik: deniz araçlarının rota hesaplamalarında ve deniz de yaşayan balık sürülerinin takibinde kullanılır.

Mühendislik yazılımları: inşaat, makina ve elektrik mühendisliği çizim ve tasarım programlarında gerilme analizi, yorulma analizi ve ses işlemleri gibi alanlarda kullanılır.

Haritacılık: şehirlerin topoğrafik haritalarının hazırlanmasında ve konum ölçüm cihazlarında kullanılır.

Sağlık: salık alanında kullanılan tıbbi cihazlarda yapılan hesaplamalar için kullanılır(ultrason sinyallerinin çarpıp geri yansıma hesabı ile teşhis yapılması gibi)

Birbirine komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçalarına ne denir?

  • Birbirine komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçalarına ne denir?

Geometride kare ve dikdörtgenler konusu anlatılırken, bu şekilleri oluşturan kenar ve köşegen kavramlarının tanımları yapılır. Dikdörtgen ve karede komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına köşegen, komşu iki köşeyi birleştiren doğru parçasına ise kenar denir. Dikdörtgen ve karede iki adet köşegen bulunur ve uzunlukları birbirine eşittir. Üçgende köşegen yoktur.

Kümeler günlük hayatta nerelerde kullanılır?

  • Kümelerin Günlük Hayatımızdaki Yeri ve Kullanım Alanları nelerdir?

Çeşitli nesnelerin bir araya gelmesi ile oluşan net bir şekilde tanımlanan nesneler topluluğuna küme olarak tanımlanmaktadır. Kümelerin günlük hayatta kullanımını her alanda görmekteyiz. Okulda sınıfların oluşturulması ve şube isimlerinin olması kümelerin okulda kullanımına örnek olarak verilebilir. Veya teneffüste futbol oynarken takım kurduğunuzda oluşan her iki takım birer kümedir. Okulların ilkokul, ortaokul ve lise olarak gruplandırılması kümelerin bir başka kullanımıdır.

Evimizde buzdolabında en altta iki gözlü sebzeliğin bulunması ve et ürünlerinin ayrı yerde derin dondurucu gözünde saklanması kümelerin evde kullanımına örnek olarak verilebilir. Mutfak dolaplarında yemek tabakları ile tencerelerin ayrı gözlerde bulunması kümelere örnek oluşturmaktadır. Çatal, kaşık ve bıçakların ayrı bir çekmecede bulunması bunların küme olduğunun göstergesidir.

Sinx nedir? Cosx nedir?

Sinx nedir? Cosx nedir?

Matematikte bir açının işlevi Trigonometrik fonksiyonlar olarak geçer. Trigonometrik fonksiyonlar geometride üçgenleri incelerken sıklıkla kullanılırlar.

Sinüs fonksiyonu “sin” kısaltması ile kullanılır. Bir dik üçgende açının karşısındaki dik kenarın hipotenüse oranı sin(x) olarak tanımlanır. sin(x) işlevi ile bulunan değer -1’ den küçük, 1’den büyük olamaz. sin(x) işlevinin tanım aralığı [-1,1] dir.

Kosinüs fonksiyonu “cos” kısaltması ile kullanılır. Bir dik üçgende komşu dik kenarın hipotenüse oranı cos(x) olarak tanımlanır. cos(x) işlevi ile bulunan değer -1’ den küçük, 1’den büyük olamaz. cos(x) işlevinin tanım aralığı [-1,1] dir.

Sinüs ve Kosinüs işlevleri arasında  Sin²x+Cos²x=1 bağıntısı vardır (Pisagor teoreminden dolayı)

 

Cebir karoları nedir? Cebir karoları ve modelleme ile ilgili örnekler

  • Cebir karoları nedir? Cebir karoları ve modelleme ile ilgili örnekler.

Cebirsel ifadeleri ve işlemleri modellemek için kullanılan malzemelere “cebir karoları” denir. Cebir karoları; kenar uzunluğu x (alanı x2) olan kare, kenar uzunluğu x ve 1 (alanı x) olan dikdörtgen ile kenar uzunluğu 1 (alanı 1) olan kareden oluşmaktadır. Matematiksel işlemlerdeki “1” sayısı küçük karelerle, “x” sayısı dikdörtgenlerle, “x2” sayısı ise büyük kare ile ifade edilir.

  

Cebirsel karolar anlatımlı örnek:
Cebir karoları kullanılarak 2x2 +5x+2 ifadesini çarpanlarına ayırmak için, önce ifadeye karşılık gelen parçalar seçilir. 2 adet x2, beş adet x ve 2 adet birim parçalarından alınır. Bu parçalar kullanılarak bir dikdörtgensel bölge oluşturulur. En büyük parçaların sol üst köşede bulunmasına dikkat edilir. Oluşturulan büyük dikdörtgensel bölgenin kenar uzunlukları, küçük parçaların kenar uzunlukları cinsinden yazılır.

Ardışık 36 doğal sayının en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır?

Tam olarak mantığı oturmamış. Detaylı bir şekilde sorunuzu çözelim.

Soru: Ardışık 36 doğal sayının en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır?

 

Çözüm: Bu tür sorularda kaç sayı var ise en büyük ile en küçük arasındaki farkı bulmak için toplam sayıdan 1 çıkarmak gerekir. O halde cevap: 36 – 1 den 35 tir.

Bunu daha kısa bir örnek ile anlatalım. Diyelim ki 5 tane ardaşık sayımız var. Aradaki farkı bulalım. Sayılarımız 4-5-6-7-8 olsun.  8 – 4 den 4 bulunur en büyük ile en küçük fark.

1000 metrelik yolu 50 saniyede koşan bir sporcunun sürati kaç m/s’dir?

Basit bir matematik sorusu. Soran arkadaş sanırım konuyu daha yeni öğrendiği için tam oturmamış kafasında. Detaylı bir şekilde anlatarak cevabı verelim;

Soru: 1000 metrelik yolu 50 saniyede koşan bir sporcunun sürati kaç m/s’dir?

 

Çözüm: Öncelikle soruda birimlere dikkat etmek gerekir. m/s cinsinden cevap istediği için yol ve zaman değerlerinin birimlerini de bunlara çevirmek gerekebilir. Bu sorun için gerek yok ama başka sorularda gerekebilir.

 

Hız formülü =  yol / zaman   dır.  Formülde verilenleri yerine koyalım;

Hız = 1000 m / 50 sn  den süratimiz 50 m/s olur.