5.sınıf  Özgün  Yayınları Matematik cevapları sayfa37

5.sınıf  Özgün  Yayınları Matematik Dersi 1.Ünite  Doğal Sayılar Ünitesi ödev sorularından birisi

Öğrendiklerinizi Uygulayınız. (sayfa37)

Bir postanede salı günü sabah 1825, öğleden sonra 678 posta pulu satıldı. Bu postanede salı günü kaç tane posta pulu satıldığını önce tahmin ediniz. Sonra uygun işlemi yaparak bulduğunuz sonuç ile tahmininizi karşılaştırınız.

1825+678=2403

 

Aslı’nın boyu 97 cm, ağabeyi Hüseyin’in boyu ise 163 cm’dir. Hüseyin’in boyunun Aslı’nın boyundan kaç santimetre daha uzun olduğunu önce tahmin ediniz. Sonra uygun işlemi yaparak bulduğunuz sonuç ile tahmininizi karşılaştırınız.

163-97=66 cm

Bir aile 5775 TL’ye salon takımı satın aldı. Salon takımı için satıcıya peşinat olarak 2250 TL ödedi. Bu ailenin salon takımı için kaç Türk lirası daha ödemesi gerektiğini önce tahmin ediniz. Sonra

uygun işlemi yaparak bulduğunuz sonuç ile tahmininizi karşılaştırınız.

5775-2250=3525 tl

 

 

8.sınıf  Koza Yayınları Matematik sayfa14

8.sınıf  Koza Yayınları Matematik Dersi 1.Ünite  Sayılar ve  işlemler Ünitesi ödev sorularından birisi

Alıştırmalar (sayfa 14)

140 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını ve bölenlerini bulunuz. Bulduğunuz sayıları karşılaştırınız.

140      1 2 2 5 7   TAM SAYI ÇARPANLARI    140      1   2   5   7    BÖLENLERİ

Aşağıdaki sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını çarpan ağacından yararlanarak bulunuz.

70 : 2 5  7       b. 98 :  2   29      c. 165:    3   3  11    ç. 252:   2  2  3  3  7

Aşağıda çarpım biçiminde verilen ifadeleri üslü biçimde yazınız.

2 . 2 . 2 . 2 . 2: 25  b. 2 . 3 . 3 . 3 . 5 :   2. 3 5   c. 2 . 5 . 5 . 7 . 7: 2  52    72

Aşağıdaki sayıların asal çarpanlarını bulunuz. Bulduğunuz çarpanları üslü ifade biçiminde yazınız.

54 : 2 3 3  3   :2    3 b. 136:   2  2  2  17  :  2   17   c. 348   :  2  2  67  :  2  67

ç. 720:  2 2 2 2 3 3 5: 24    32  5

Aşağıda asal çarpanları verilen sayıları bulunuz.

24 . 3 . 5 :240 b. 22 . 3 . 52: 300  c. 32 . 7. 11 =  693  ç. 23 . 33. 72= 10584

23 . 3 . a = 168 eşitliğinin doğru olması için a yerine kaç yazılmalıdır?

 

2.2.2.3.a=168

24.a=168

168*24=a

24=a

7.sınıf  Berkay Yayıncılık Matematik Sayfa 27

7.sınıf  Berkay Yayıncılık Matematik Dersi 1.Ünite  Tam Sayılarla işlemler Ünitesi ödev sorularından birisi

Alıştırmalar (sayfa 27)

Aşağıda verilen çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

(– 8) · (– 9) =72 b. 0 · (+ 5) =  0                c. (+ 2) · (– 1) =-2              ç. (– 10) · 0 = 0

(+ 8) · (– 1) = -8 e. (+ 4) · (+ 14) =56         f. (– 20) · (+ 4) = -80             g. (– 7) · (– 4) = 28

ğ. I-3I .I-1I  =   3                   h.I- 6I(-2) =   12          ı. (+5).I+6I =    30                          i. (+1).I-4I =-4

Aşağıda verilen bölme işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

(+ 14) ÷ (– 2) = -7  b. (+ 6) ÷ (+ 6) =  1                   c. (– 40) ÷ (– 1) =  40     ç. (– 24) ÷ (+ 4) = -6

(– 18) ÷ (+ 3) = -6 e. (– 60) ÷ (– 12) = 5 f. (+ 80) ÷ (+ 16) = 5    g. (+ 12) ÷ (– 6) = -2

ğ. -20/1 =   -20               h.- 15/- 15 =     1                            ı. 0/7=   0                            i. -23/-1=23

Aşağıda verilen işlemlerdeki s yerine uygun tam sayıları yazınız.

(+ 8) · ? = (– 88) ?=-11 b. (– 7) · (– 4) = 28                           c. ? · (+ 3) = (– 15) ?=-5

ç. ? · (– 1) = (+ 41)  ?=-41                                     d. (+ 6) · ? = (+ 72)      ?=  12                   e. (+ 9) · (– 2) =-18

 

Aşağıda verilen çarpma ve bölme tablolarındaki işlemleri örneklerdeki gibi yaparak boş bırakılan yerlere uygun sayıları yazınız.

.           +4       -8      +6      -1                                          *       -1      +2      -5      +10

-10      -40      80      -60     10                                     -20      20      -10     4       -2

-5        -20      40      -30      5                                        -40     40        -20   8      -4

-2         -8        16      -12      2                                      +30     -30     15       -6          3

-1         -4          8        -6        1                                          -60     60    -30   12     -6

 

Yandaki şemada belirtilen işlemleri yaparak boş bırakılan kutucuklara uygun

-25.(-4)= 100     100+20= 120

 

Sayma pulları ile aşağıda modellenen işlemi yazınız.

-4+(-5)=-9

7.sınıf  Berkay Yayıncılık Matematik sayfa 17

7.sınıf  Berkay Yayıncılık Matematik Dersi 1.Ünite  Tam Sayılarla işlemler Ünitesi ödev sorularından birisi

Alıştırmalar (sayfa 17)

Sayma pulları ile modellenen toplama işlemini yazınız.

1.(-8)+3=-5

Verilen işlemleri yapınız.

(– 7) + (+ 3) = -4 b. (– 40) + (– 10) = -50                      c. (+ 6) + (+ 7) = 13

ç. (+ 8) + (– 8) = 0                             d. (– 6) – (– 10) =  4                          e. (– 17) – (+ 23) = -40

(+ 12) – (– 12) = 24 g. (+ 18) – (+ 18) = 36                         ğ. (– 7) – (– 7) =0

 

 

(– 6) + (– 7) + (+ 6) = -7

19 + 3 + (– 19) = 3

Kutucuklardaki işlemlerin sonuçlarını, toplama işleminin özelliklerini kullanarak bulunuz.

İfadelerdeki sembollerin yerine uygun tam sayıları yazınız.

[(– 8) + (+ 4)] + (+ 3) = ? + [(+ 4) + (+ 3)] ?=-8 b. ? + (– 11) = (– 11) + (+ 2) ?=2

? + (– 6) = 0 ?=6                               ç. ?+ (– 14) = – 14  ?=0

 

Selahattin Bey ilk durumda para bulunmayan hesap cüzdanına önce 200 TL yatırıyor. Sonra yatırdığı bu paradan 40 TL çekiyor . Buna göre, son durumda Selahattin Bey’in hesap cüzdanının baki ­yesinde hangi tam sayı yazar?

Yatırılan 200 tl

Çekilen 40   tl

Bakiye 160 tl

Bir şehirde ortalama hava sıcaklığı gündüz (+ 5) °C, gece (– 3) °C’tur. Şehirdeki gece ve gündüz ortalama hava sıcaklıkları arasındaki fark kaç °C’tur?

Gece gündüz arasındaki ortalama sıcaklık farkı   (+5)-(-3)=+8

6.sınıf  Koza  Yayınları Matematik sayfa16

6.sınıf  Koza  Yayınları Matematik Dersi 1.Ünite  Sayılar ve İşlemler Ünitesi ödev sorularından birisi

Öğrendiklerinizi Uygulayınız. (sayfa 16)

Aşağıdaki işlemleri yapınız.

a.16 . 5 + 7 =87  b. 34 ÷ 2 + 6  =23

c.28 – 14 ÷ 2 =21                   ç. 12 . 6 ÷ 32=8

d.63 ÷ (42 + 5) = 3                        e. (13 + 4) . 2  =34

f.(52 – 24) ÷ 7 =4                        g. 80 ÷ (19 – 3)=5

ğ. (15 – 6) ÷ 32 + 5  =6                           h. 42 ÷ 3 + 4 – 2=16

ı. 14 + 10 ÷ 5 – 7    =9                            i. 3 + 6 . (8 – 2) – 5=34

j.12 – (4 + 8) + (12 – 4) . 3 =27  k. (8 . 4 – 4) + 8 + 2 . (7 – 8 ÷ 2)=42

l. 9 . (5 . 2 + 1) + 5 . 12 =71 m. 18 ÷ 9 . 62 ÷ 4=18

6.sınıf  Koza  Yayınları Matematik sayfa14

6.sınıf  Koza  Yayınları Matematik Dersi 1.Ünite  Sayılar ve İşlemler Ünitesi ödev sorularından birisi

Öğrendiklerinizi Uygulayınız. (sayfa 14)

Aşağıdaki çarpma işlemlerini üslü ifade olarak yazıp ifadelerin değerlerini bulunuz.

7 . 7: 72  b. 12 . 12 . 12 :  123   c. 9 . 9 . 9 . 9:  94

ç. 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2  : 27  d. 8 . 8 . 8 . 8 . 8: 85  e. 4 . 4 . 4 . 4 . 4:45

Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz.

18 :1 b. 16 1 :16 c. 93    :  729

 

ç. 25:625    d. 10 4   : 10000    e. 109      :1000000000

 

Ahmet ile Mehmet, dart tahtasına üçer atış yapıyorlar. Ahmet kırmızı, Mehmet ise mavi okları kullanıyor.Puanlar, okların isabet ettiği bölgelerde yazılı üslü sayıların değerleri kadardır. Kim daha

çok puan alırsa oyunu o kazanacaktır. Okların isabet ettiği bölgelerdeki sayıların değerlerinden

yararlanarak dart oyununu kimin kazandığını belirleyiniz.

Ahmet: 10 + 52   + 43 : 100 +25+64  :189

Mehmet: 43 +62+52: 64+36+25:125      kazanan Ahmet

5.sınıf  Özgün  Yayınları Matematik sayfa33

5.sınıf  Özgün  Yayınları Matematik Dersi 1.Ünite  Doğal Sayılar Ünitesi ödev sorularından birisi

Öğrendiklerinizi Uygulayınız. (sayfa33)

1.Ali’nin 24 TL’si vardı. Ali, bayramda büyüklerinden 62 TL harçlık topladı.

Ali’nin parasının kaç Türk lirası olduğunu zihinden işlem yaparak bulunuz.

 

24+62: 86

Bir balon satıcısının 78 tane balonu vardı. Balon satıcısı, balonlarının 35 tanesini

sattı. Baloncunun geriye kaç tane balonunun kaldığını zihinden işlem

yaparak bulunuz.

 

78-35:43

Berrin Hanım, cebinde 75 TL ile pazara gitti. Pazardan 38 TL’ye meyve ve

sebze aldı. Berrin Hanım’ın geriye kaç Türk lirasının kaldığını zihinden işlem

yaparak bulunuz.

75-38:37

Meltem, Babalar Günü’nde babasına 52 TL’ye gömlek ve 24 TL’ye kravat

aldı. Meltem’in aldıklarına kaç Türk lirası ödediğini zihinden işlem yaparak

bulunuz.

52+24:76

Mehmet’in 36 TL’si vardı. 14 TL’ye sulu boya aldı. Mehmet’in geriye kaç

Türk lirasının kaldığını zihinden işlem yaparak bulunuz.

36-14:22

Aslı’nın babasının yaşı 53’tür. Aslı, babasından 41 yaş küçüktür. Aslı’nın yaşını

zihinden işlem yaparak bulunuz.

53-41:12

5/A sınıfında 28, 5/B sınıfında 26 öğrenci vardır. 5/A ve 5/B sınıflarındaki

toplam öğrenci sayısını zihinden işlem yaparak bulunuz.

28+26:54

52 + 34: 86 b. 27 + 42:69 c. 43 + 8:51

ç. 26 + 23:49 d. 12 + 26 + 18:56 e. 94 – 32:62

87 – 54:33 g. 88 – 37 :51ğ. 55 – 29:26

 

 

 

5.sınıf  Özgün  Yayınları Matematik sayfa29

5.sınıf  Özgün  Yayınları Matematik Dersi 1.Ünite  Doğal Sayılar Ünitesi ödev sorularından birisi

Öğrendiklerinizi Uygulayınız. (sayfa29)

                Günler Pazartesi Salı       Çarşamba    Perşembe    Cuma      Cumartesi

Satış Tutarı (TL) 24 215    18 043     17 885        20 050        32 124      54 068

 

 

  1. Pazartesi ve salı günleri toplam kaç Türk liralık satış yapılmıştır?

24215+18043:42258

  1. Cuma ve cumartesi günleri toplam kaç Türk liralık satış yapılmıştır?

32124+54068:86 192

  1. Haftanın ilk üç günü toplam kaç Türk liralık satış yapılmıştır?

24215

ç. Cumartesi günü, cuma gününden kaç Türk liralık fazla satış yapılmıştır?

54068-32124:21944

  1. Salı ve çarşamba günlerinde yapılan satışların toplam miktarı, perşembe

günü yapılan satış miktarından kaç Türk lirası fazladır?

18043+17885:35928    35928-20050:15878

 

 

Ahmet Bey, aşağıda fiyatları yazılı otomobil ve motosikleti aldı. Satıcıya

74 000 TL veren Ahmet Bey, kaç Türk lirası para üstü almıştır?

 

58 799+14 290:73089       74000-73089:911 TL

 

Aşağıdaki motosikletin fiyatı, bisikletin fiyatından kaç Türk lirası fazladır?

 

9249-969:8280 tl

 

 

 

Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız.

 

 

3075                                     23045                24374              8316         42583       43078

+ 4713                  +5721                +51025            +9597        +9476      +27983

 

7788                             28766                         53499                  17913              52059          71061

 

 

 

 

5.sınıf  Özgün  Yayınları Matematik sayfa21

5.sınıf  Özgün  Yayınları Matematik Dersi 1.Ünite  Doğal Sayılar Ünitesi ödev sorularından birisi

Öğrendiklerinizi Uygulayınız. (sayfa21)

Aşağıdaki örüntünün kuralı, 7’den başlayarak sayıların her adımda beşer beşer

artmasıdır. Örüntünün kuralından yararlanarak 5 ve 6. adımlardaki sayıları

bulup yazınız.

7     12   17     22   27     32

Aşağıdaki örüntünün kuralı, 2’den başlayarak sayıların her adımda on ikişer

on ikişer artmasıdır. Buna göre örüntünün 3 ve 5. adımlarındaki sayıları bulup

yazınız.

2   14     26     38        50

 

Aşağıdaki örüntünün kuralı, bir dairenin her adımda adım sayısının 2 katı

kadar eş parçaya ayrılmasıdır. Buna göre 5. adımdaki dairenin kaç eş parçaya

ayrılması gerektiğini bulunuz.

10 eş parçaya bölünür.

Emine’nin pul defterinde 32 pulu vardır. Emine, her ay 12 pul alarak pul defterine

koymaktadır. Buna göre;

  1. 6 ay sonunda Emine’nin defterinde kaç pul olur? 6×12: 72 72+32:104
  2. Kaç ay sonunda Emine’nin defterinde 128 pul olur? 128-32:96 96:12: 8

 

Aşağıdaki şekil örüntüsünün 6. adımında kaçar tane kare ve daire olacağını

bulunuz.

Kare 6 yuvarlak 12

 

5.sınıf  Özgün  Yayınları Matematik (sayfa 21)

5.sınıf  Özgün  Yayınları Matematik Dersi 1.Ünite  Doğal Sayılar Ünitesi ödev sorularından birisi

Öğrendiklerinizi uygulayınız (sayfa 21)

Aşağıdaki örüntünün kuralı, 7’den başlayarak sayıların her adımda beşer beşer

artmasıdır. Örüntünün kuralından yararlanarak 5 ve 6. adımlardaki sayıları

bulup yazınız.

adım 2. adım 3. adım 4. adım 5. adım 6. adım

7 12 17 22 … …

Aşağıdaki örüntünün kuralı, 2’den başlayarak sayıların her adımda on ikişer

on ikişer artmasıdır. Buna göre örüntünün 3 ve 5. adımlarındaki sayıları bulup

yazınız.

2 14 … 38 …

adım 2. adım 3. adım 4. adım 5. adım

Aşağıdaki örüntünün kuralı, bir dairenin her adımda adım sayısının 2 katı

kadar eş parçaya ayrılmasıdır. Buna göre 5. adımdaki dairenin kaç eş parçaya

ayrılması gerektiğini bulunuz.

adım 2. adım 3. adım 4. adım 5. adım

Emine’nin pul defterinde 32 pulu vardır. Emine, her ay 12 pul alarak pul defterine

koymaktadır. Buna göre;

6 ay sonunda Emine’nin defterinde kaç pul olur? …………………………….

Kaç ay sonunda Emine’nin defterinde 128 pul olur? ………………………..

Aşağıdaki şekil örüntüsünün 6. adımında kaçar tane kare ve daire olacağını

bulunuz.

adım 2. adım 3. adım 4. adım 5. adım 6.