Sosyal Bilgiler eğitiminin amacı nedir?

  • Sosyal Bilgiler öğretiminin amaçları nelerdir?

Sosyal Bilgiler dersinin en önemli amacı, öğrenciye iyi bir yurttaş olarak toplumsal kişilik kazandırmaktır. Bunun için öğrencilerin görev ve sorumluluklarını bilmesi, çevresine ve çevresindeki olaylara karşı bilinçli olması, bireylerin gerek kendisine, gerekse ailesine, çevresindeki diğer insanlara, yasalara ve devlete karşı görev ve sorumluluklarının neler olduğunu, toplumsal çevresine etkili bir biçimde nasıl uyum sağlayacağını öğretilir.

Sosyal bilgiler eğitimi ile öğrencilerin:

– Eleştirici, yapıcı ve yaratıcı düşünme ve yetenekleri gelişir, sorun çözme ile ilgili becerileri kazanması sağlanır.

– Bireyler arası ilişkilerini geliştirir, işbirliği yapmasını öğrenir, sorumluluk bilinci kazanarak yetişir.

– Temel yurttaşlık hak ve sorumluluklarını kavrar; anayasa ve yasalar karşısında görev ve sorumluluklarını bilir.

– Ekonomik olma konusunda görüş kazanır, gereksinimlerini iyi belirleme ve doğru tercihler yapma alışkanlığını elde eder.

Sosyal bilgiler ile sosyal bilimler arasındaki fark nedir?

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Yaşantımızda Sosyal Bilgiler hazırlık çalışmaları sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Sosyal bilgiler ile sosyal bilimler arasındaki fark nedir?

Sosyal bilgiler: Genel tanım olarak vatandaşlık eğitimi amacıyla insan ilişkileriyle ilgili bilgi ve deneyimlerin birleştirilmesi ile bireylerin toplumsal hayata hazırlanıp, onların sosyal yanlarını geliştirebilmeleri, tarih, coğrafya ve vatandaşlık konularında temel bilgi edinmeleri sağlamaktır. Sosyal bilgiler, toplumu oluşturan bireylere; vatandaşlık yeterlilikleri kazandırmak için sanat, edebiyat ve sosyal bilimlerin disiplinler arası bir yaklaşımla birleştirilmesinden oluşan bir çalışma alanı olarak da tanımlanabilir.

Sosyal Bilgiler eğitiminde; coğrafya, tarih, sosyoloji ve sanat, antropoloji, arkeoloji, ekonomi, hukuk, felsefe, siyasi bilimler, psikoloji, din, edebiyat, matematik ve doğa bilimleri alanında bilgiler verilir. Sosyal bilgilerin temel amacı, birbirlerine bağımlı, global bir dünyada, kültürel farklılıkları olan demokratik bir toplumun vatandaşları olarak, kamu yararına bilgiye dayalı, mantıklı kararlar verebilme yeteneği geliştirmek için genç insanlara yardımcı olmaktır.

Sosyal Bilimler: İnsan tarafından üretilen gerçekle kanıtlamaya dayalı bağ kurma süreci ve bu sürecin sonunda elde edilen derin bilgiler olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla bu alan, insan tarafından meydana getirilen gerçekle uğraşmaktır.

Sosyal Bilgiler İle Sosyal Bilimler Arasındaki Fark:

– Sosyal Bilgiler, insanın toplum olarak yaşayışını, davranışını, temel gereksinimlerini, bunların karşılanma biçimlerinin giderilmesi için yapılan çalışmaları ve ilgili kurumları ele alırken; Sosyal bilimler ise bilimsel anlamda insanın insanla ve çevresiyle etkileşimini inceler.

– Sosyal bilgiler, için sosyal bilimler ile din, ahlak, arkeoloji ve doğal bilimlerden yararlanarak iyi vatandaşların yetiştirilmesini amaçlar; Sosyal bilimler ise toplumlarla ilgili yeni bilgi ve fikirler üretmeyi amaçlar.

– Sosyal Bilgiler ilköğretimde verilir; Sosyal Bilimler orta öğretim kurumları ve üniversitelerde öğretilir.

Ülkemiz hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 7.Ünite Küresel Bağlantılar, Kendimi Değerlendiriyorum sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

1.Ülkemiz hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

– Türkiye Asya ve Avrupa kıtaları üzerinde yer almaktadır.

2.Türk Cumhuriyetleri ile hangi yönlerden ortak özelliklerimiz vardır?

– Türk Cumhuriyetleri ile konuşulan dil, yemekler, kıyafetler, kutlanan bayramlar, insanların yaşam biçimleri gibi yönlerden ortak özelliklerimiz vardır.

3.Dünyada insanların kültürlerindeki farklılıkların nedenleri neler olabilir?

– Kültürel farklıkların oluşmasında coğrafi konum, yer şekilleri, iklim, bitki örtüsü, eğitim düzeyi ve dini inanışlar gibi nedenler etkendir.

4.İnsanların yemeklerinde, kıyafetlerinde çeşitlilik olmasaydı yaşamları nasıl olurdu? Soğuk ülkelerde ince kıyafetlerle gezilebilir mi?

– Toplumlar arasında farklılıklar olmazdı. Soğuk ülkelerde ince kıyafetlerle gezilemez. İklim şartlarına göre insanlar kendilerine kıyafetler yaparlardı.

5.Ülkemize sınırı olan komşu ülkelerle ticaretin geliştirilmesi için neler yapılabilir? Önerilerinizi yazınız.

– Komşu ülkelerde düzenlenecek fuar ve festivaller ile ülkemizi tanıtarak ön yargıların yıkılmasını sağlayabiliriz. Düzenlenecek spor müsabakaları ile toplumlar arası kaynaşmayı ve kardeşliği geliştirebiliriz. Toplumların farklılıklarına ve kültürlerine saygı göstererek sıcak diyaloglar kurabiliriz. Ticareti geliştirerek ülkeler arası ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayabiliriz.

7.Ünite Küresel Bağlantılar, Kendimi Değerlendiriyorum çoktan seçmeli soruları

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 7.Ünite Küresel Bağlantılar, Kendimi Değerlendiriyorum sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

1.Dünya üzerinde büyük kara parçaları vardır. Bunlar Asya, Avrupa, Afrika, Amerika, Antartika, Okyanusya isimleri verilmiştir. Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmiştir?

C)Kıtalardan

2.Kahvaltısıyla ünlüdür. Çay sütle birlikte içilir. Yukarıda verilen bilgiye göre hangi ülkeden bahsedilmektedir?

B)İngiltere

3.Aşağıda verilen komşu ülkeler ve sınır kapıları eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A)Bulgaristan – Kapıkule

4.Aşağıdakilerden hangisi ülkemize komşu olan ülkelerden biri değildir?

A)Özbekistan

5.Konuşulan dil, yemekler, kıyafetler bir ülkenin kültürel özelliklerini yansıtır. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi ülkemiz ile ortak kültürel özelliklere sahip olan bir ülkedir?

A)Azerbaycan

6.Dünyada çok sayıda özel gün kutlanmaktadır. Bunlardan bazıları tüm insanların ortak kutladığı özel günlerdendir. Aşağıdakilerden hangisi tüm insanların ortak kutladığı özel günlerden biridir?

C)Doğum günü

7.Ünite Küresel Bağlantılar, Kendimi Değerlendiriyorum doğru yanlış etkinliği

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 7.Ünite Küresel Bağlantılar, Kendimi Değerlendiriyorum sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

A.Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

1.( D ) Asya dünya üzerindeki kıtalardan biridir.

2.( Y ) Taco ( Tako ) ünlü bir Japon yemeğidir.

Taco ( Tako ) ünlü bir Meksika yemeğidir.

3.( Y ) Dünyanın her yerinde insanlar aynı dili konuşur.

Farklı ülkeler farklı diller konuşur.

4.( D ) İtalya’nın başkenti Roma’dır.

5.( D ) Anneler günü dünyada ortak kutlanan özel günlerdendir.

6.( D ) Sumo güreşi Japonya’ya özgü bir spordur.

7.( Y ) İnsanların yaşadıkları yerdeki hava şartları yaşam biçimlerini etkilemez.

Hava şartları yaşam biçimlerini etkiler.

8.( Y ) Bulgaristan ülkemize sınırı olan komşu bir ülkelerden değildir.

Bulgaristan ülkemize sınırı olan bir ülkedir.

9.( D ) Nevruz Bayramı Türk Cumhuriyetlerinde de kutlanır.

10.( D ) Cumhuriyet Bayramı milli bayramlarımızdandır.

Kardeş şehirler yaptıkları çalışmalarla farklı kültürleri tanımamıza nasıl katkı sağlamaktadır?

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 7.Ünite Küresel Bağlantılar, Dünyada Yaşam sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Kardeş şehirler yaptıkları çalışmalarla farklı kültürleri tanımamıza nasıl katkı sağlamaktadır?

Kardeş şehirlerarasında kurulan ilişkiler ile farklı ülkelerden şehirler kültür, eğitim, iş, çevre, ulaşım gibi alanlarda birlikte çalışmalar yürütürler ve böylece bir birilerinin kültürünü ve insanlarını daha yakından tanıma fırsatı yakalarlar. Karşılıklı olarak düzenlenen etkinlikler ve programlar ile şehirler kendi farklılıklarını tanıtırlar. Kültürler arası iletişim ve etkileşim başlamış olur.

Ülkemizi dünyanın farklı ülkeleriyle kültürel özellikleri yönünden karşılaştırınız.

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 7.Ünite Küresel Bağlantılar, Dünyada Yaşam sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Ülkemizi dünyanın farklı ülkeleriyle kültürel özellikleri yönünden karşılaştırınız.
  Ülkemizde Seçtiğiniz Ülke (Amerika) Benzerlikler Farklılıklar
Yemek Kebap, zeytin yağlılar, sebze yemekleri Fastfood, steak, hazır yemekler. Özel günlerde tüm ailenin bir araya gelerek yemek yemesi Yemek çeşitlerinin farklı olması, hazır yemeklerin ağırlıkta olması
Kıyafet Pantolon, gömlek, tişört vb. Pantolon, gömlek, tişört vb. Giyilen kıyafetlerin benzer olması Kıyafetlerin yanında aksesuar ve takılar gibi detaylar olması
Kutlamalar Resmi ve dini bayramlar, düğünler, doğum günü partileri Cadılar bayramı, Noel bayramı, yeni yıl kutlamaları Kültürel olarak insanları bir araya getiren kendine özgü kutlamalarının olması Kutlamaların içeriklerinin farklı olması.

Bir gezgin olsaydınız hangi ülkeleri gezip görmek isterdiniz?

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 7.Ünite Küresel Bağlantılar, Dünyada Yaşam sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

1.Bir gezgin olsaydım İngiltere ve Amerika gibi ülkeleri gezip görmek ve gördüklerimi başka insanlara anlatmak isterdim.

2.En çok merak ettiğiniz ülke Amerika.

3.Bu ülkeyi merak ediyorum çünkü Amerika hakkında çok fazla şey duyuyoruz. İzlediğimiz filmler hep Amerikan yapımı. Bu ülkenin kültürünü ve insanların yaşayışını merak ediyorum.

4.Bu ülke hakkında neler ilginizi çekiyor?

Amerika’nın kültürü, insanları, farklı milletlerden birçok insanın bir arada yaşıyor olması, Hollywood ve film setleri, vahşi batı kültürü.

“Yurdumuz Türkiye” konulu tanıtım broşürü hazırlayınız.

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 7.Ünite Küresel Bağlantılar, Dünyada Yaşam sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Ülkemizi farklı ülkelerde yaşayan arkadaşlarınıza tanıtmak için ülkemizin hangi özelliklerinden bahsedersiniz? Ülkemizi tanıtırken sahip olduğu kültürel özelliklerden de örnekler vererek “Yurdumuz Türkiye” konulu tanıtım broşürü hazırlayınız.

Türkiye Asya kıtası ile Avrupa kıtasının birleşim noktasında bulunur. Dili Türkçe, başkenti Ankara ‘dır. Birçok eski medeniyete ev sahipliği yapmış olan Türkiye toprakları Anadolu olarak tanımlanır. Türk halkı gelenek ve göreneklerine çok bağlıdır. Misafirperverlik, çocuklarına olan sevgi ve bağlılıkları, büyüklere karşı gösterilen saygı ve hürmet, dini ve milli değerlere bağlılık Türk halkının en önemli özellikleri arasındadır. Adana kebabı, mantısı, baklavası en tanınmış yemeklerdir. Dört mevsimin bir arada yaşanabildiği bir ülkedir. Cirit ve yağlı güreş geleneksel sporlarıdır.

Kültürel farklılıkların nedenleri neler olabilir?

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 7.Ünite Küresel Bağlantılar, Dünyada Yaşam sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Kültürel farklılıkların nedenleri neler olabilir?

Kültürel farklıkların oluşmasında coğrafi konum, yer şekilleri, iklim, bitki örtüsü, eğitim düzeyi ve dini inanışlar etkilidir. Kültürel farklıkların en önemli nedeni ülkelerin coğrafi konuları yani dünya üzerinde bulundukları yerdir. Coğrafi konuma bağlı olarak ülkelerin iklimi, bitki örtüsü ve komşu toplumlarla etkileşimi farklılık gösterir. Ülkenin coğrafi konumu iklim özelliklerini belirler. İklim özellikleri tolumun kıyafetleri ve yetiştirdikleri ürünleri belirler. Bunun sonucu farklı kıyafet ve yemek kültürleri ortaya çıkar. Bunlar zamanla toplumların gelenek ve göreneklerini oluşturur. Komşu ülkeler ile etkileşim halinde bulunan toplumların kültürel özellikleri benzerlik gösterirken birbirinden uzak ülkelerin kültürel farklılıkları fazla olur.