Ülkemizdeki yazı ile kanjiyi karşılaştırdığınızda hangisini öğrenmek daha kolaydır?

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 7.Ünite Küresel Bağlantılar, Keşfe Çıkalım etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Ülkemizdeki yazı ile kanjiyi karşılaştırdığınızda hangisini öğrenmek daha kolaydır? Neden?

Bizim kullandığımız Latin alfabesini öğrenmek daha kolaydır. Başlangıçta Japon alfabesindeki kelimelere ve kelimenin bir kısmına karşılık gelen kanjileri öğrenmek daha kolay gibi görünse de her kelime için ayrı kanji öğrenmek ve onları akılda tutmak oldukça zor olacaktır. Ayrıca kanjilerin yazımı çok zor göründüğü için yazarken zorlanacağımı düşünüyorum. Latin alfaesinde harf sayısı az olduğu ve kelime türetme konusunda sorun olmadığı için Japon alfabesine göre Latin alfabesini öğrenmek bana daha kolay gibi geliyor.

En çok hangi ülkeleri merak ediyorsunuz?

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 7.Ünite Küresel Bağlantılar, Keşfe Çıkalım etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • En çok hangi ülkeleri merak ediyorsunuz? Bu ülkelerde yaşam nasıl olabilir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

En çok Amerika’yı merak ediyorum. İzlediğim çoğu çizgi filmlerde ve sinema filminde hep Amerika gösteriliyor. Bu ülkede yaşam bizimkinde biraz daha rahat olabilir. Çocuklar için daha büyük parklar, teknoloji ile donatılmış okullar, arabalar için daha geniş yollar olabilir.

Dünya modelinde neler dikkatinizi çekti?

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 7.Ünite Küresel Bağlantılar, Keşfe Çıkalım etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Sınıfınızdaki dünya modelini inceleyiniz. Neler dikkatinizi çekti? Söyleyiniz. Dünya modelinde ülkemizi bularak gösteriniz.

Dünya tam dik değil biraz yan durması, dünya üzerinde denizlerin çok fazla yer kaplaması dikkatimi çekti. Afrika kıtasında ülke sınırları düz çizgiler ile ayrılmışken diğer yerlerde ülke sınırlarının girintili çıkıntılı olması dikkatimi çekti. Ülkemiz ekvator çizgisinin üst kısmında ortalarda bir yerde bulunuyor.

1. Sınıfa başlayan öğrencilerin okula uyum sağlamaları için hangi faaliyetleri yapabilirsiniz?

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6.Ünite Etkin Vatandaşlık, Kendimi Değerlendiriyorum sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Okulların açıldığı ilk hafta 1. Sınıfa başlayan öğrencilerin okula uyum sağlamaları için hangi faaliyetleri yapabilirsiniz?

1.Sınıfa başlayan öğrencilerin sınıflarına alışmaları ve sınıf arkadaşları ile kaynaşmaları için sınıf içinde oyunlar oynanabilir. Okulu daha iyi tanımaları için okulun çeşitli yerlerine ödül ve hediye saklanarak onlara verilecek talimatlar ile bunları bulmaları sağlanabilir. Üst sınıflardan seçilen birer ikişer kişilik temsilciler 1.sınıfları ziyaret ederek onlara okullarına hoş geldiğini söyleyerek küçük ikramlıklar dağıtabilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ile ulusal egemenliğimizde neler değişmiştir?

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6.Ünite Etkin Vatandaşlık, Kendimi Değerlendiriyorum sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ile ulusal egemenliğimizde neler değişmiştir?

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla halkın kendi arasından seçtiği temsilciler ülkenin yönetilmesinde görev almaya başlamışlardır. Bir kişinin ve zümrenin devleti yönetmesi son bulmuş, halkın kendi kendini yönetmesi sağlanmıştır. Meclisin açılması ile egemenlik hakkı halka geçmiştir.

Spora merak duyan bir öğrencinin okulda yapabileceği eğitsel ve sosyal etkinlikler neler olabilir?

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6.Ünite Etkin Vatandaşlık, Kendimi Değerlendiriyorum sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Spora merak duyan bir öğrencinin okulda yapabileceği eğitsel ve sosyal etkinlikler neler olabilir?

Okulda yapılabilecek eğitsel ve sosyal etkinlik olarak satranç eğitimi ve turnuvası yapılabilir. Futbol, basketbol ve voleybol takımları kurularak öğrencilerin kaynaşması ve takım ruhunu yaşaması sağlanabilir. Spora ilgi duymayan öğrenciler için ise kara kalem resim çizimi, yağlı boya resim çalışması gibi yetenek ve eğitim gerektiren alanlarda özel gruplar oluşturularak hobi kulüpleri kurulabilir. Tiyatro ve drama etkinlikleri düzenlenerek öğrencilerin kendisini ve duygularını sanatsal yollarla ifade etmesi öğretilebilir.

Sınıfta öğretmeninize yardımcı olmak amacıyla hangi görevleri alabilirsiniz?

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6.Ünite Etkin Vatandaşlık, Kendimi Değerlendiriyorum sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Sınıfta öğretmeninize yardımcı olmak amacıyla hangi görevleri alabilirsiniz?

 Öğretmenimize yardımcı olacak görevler:

– Derslere önceden hazırlıklı gelerek öğretmenin konuları daha rahat anlatmasını sağlayıp, derse daha fazla katılabilir,

– Ödevlerimizi zamanında yapıp, düzenli olarak kendi aramızdan birinin ödevin yapılıp yapılmadığını kontrol etmesini sağlayabilir,

– Sınıftaki kitaplıkları düzenleyebilir,

– Etkinliklerimizi gösteren panoları düzenleyebilir,

– Sınıfın fiziksel yapısını oluşturan sıra, masa, kitaplık gibi eşyaların düzeni ve temizliğini sağlayabilir,

– Derslerde kullanılan bilgisayar, tepegöz gibi yardımcı donanımların kurulması sağlayabilir,

– Tahtanın silinmesini ve tahta kalemlerinin doldurulmasını sağlayarak

öğretmenimize yardımcı olacak görevler alabiliriz.

Çocuk hakları sözleşmesinin eğitimle ilgili maddesini açıklayınız?

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6.Ünite Etkin Vatandaşlık, Kendimi Değerlendiriyorum sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Çocuk hakları sözleşmesinin eğitimle ilgili maddesini açıklayınız?

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 28.maddesi ile çocukların eğitim haklarına ilişkin tanımlama yapılmıştır. Bu maddeye göre;

Bu sözleşme taraf olan devletler, fırsat eşitliği temelinde çocukların eğitim haklarını kabul eder ve gerçekleştirirler. Bunun için çocuklara zorunlu ve parasız olarak ilköğretim eğitimi verilir. Devlet, çocukların düzenli olarak okula gitmesi ve okulu terk etme oranın azalması için gerekli önlemleri alır. Ortaöğretimde çocukların kabiliyetlerine göre genel ve mesleki eğitim olmak üzere gerekli yapılanma kurularak tüm çocuklara açık olacak şekilde eğitim sistemi düzenlenir. Uygun araçlar kullanılarak çocuklar için yetenekleri doğrultusunda yükseköğretim herkese açık hale getirilir. Eğitim ve meslek seçimine ilişkin bilgi ve rehberlik olanakları tüm çocuklar için erişilebilir olmalıdır.

Sözleşme maddesi aşağıdaki şeklidedir.

Madde 28

Taraf Devletler, çocuğun eğitim hakkını kabul ederler ve bu hakkın fırsat eşitliği temeli üzerinde tedricen gerçekleştirilmesi görüşüyle özellikle:

İlköğretimi herkes için zorunlu ve parasız hale getirirler;

Ortaöğretim sistemlerinin genel olduğu kadar mesleki nitelikte de olmak üzere çeşitli biçimlerde örgütlenmesini teşvik ederler ve bunların tüm çocuklara açık olmasını sağlarlar ve gerekli durumlarda mali yardım yapılması ve öğretimi parasız kılmak gibi uygun önlemleri alırlar;

Uygun bütün araçları kullanarak, yükseköğretimi yetenekleri doğrultusunda herkese açık hale getirirler;

Eğitim ve meslek seçimine ilişkin bilgi ve rehberliği bütün çocuklar için elde edilir hale getirirler;

Okullarda düzenli biçimde devamın sağlanması ve okulu terk etme oranlarının düşürülmesi için önlem alırlar.

Taraf Devletler, okul disiplininin çocuğun insan olarak taşıdığı saygınlıkla bağdaşır biçimde ve bu Sözleşme ’ye uygun olarak yürütülmesinin sağlanması amacıyla gerekli olan tüm önlemleri alırlar.

Taraf Devletler eğitim alanında, özellikle cehaletin ve okuma yazma bilmemenin dünyadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve çağdaş eğitim yöntemlerine ve bilimsel ve teknik bilgilere sahip olunmasını kolaylaştırmak amacıyla uluslararası işbirliğini güçlendirir ve teşvik ederler. Bu konuda, gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri özellikle göz önünde tutulur.

6.Ünite Etkin Vatandaşlık, Kendimi Değerlendiriyorum çoktan seçmeli soruları.

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6.Ünite Etkin Vatandaşlık, Kendimi Değerlendiriyorum sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1.Aşağıda verilen cümlelerden hangisi okul içi sorumluluklarımızdan değildir?

D)Evcil hayvanları beslemek

2.“Gülay hastalığından dolayı okula devam edemiyor. Evlerine gelen öğretmen derslerinde yardımcı oluyor.” Gülay’ın bu durumunda, hangi hakkının devlet tarafından sağlandığı söylenebilir?

C)Eğitime erişim hakkı

3.Aşağıdakilerden hangisi okul yaşamınızda sürdürebileceğiniz sanatsal faaliyetlerdendir?

B)Tiyatro

4.‘23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ile aşağıdakilerden hangileri gerçekleşmiştir?

I.Egemenlik halka geçmiştir.

II.Bağımsızlık savaşını kazanamamış birçok ülke için örnek olunmuştur.

III.Kurtuluş Savaşı ile ilgili kararlar mecliste alınmıştır.

IV.Cumhuriyet ilan edilmiştir.

C)I, II ve III

5.Aşağıdakilerden hangisi ailenizdeki sorumluluklarınızdandır?

C)Yatağını düzeltmek

6.Aşağıdaki tarihlerden hangisinde Birleşmiş Milletler, Çocuk Hakları Sözleşmesini kabul etmiştir?

A)23 Aralık 1994

7.Çocukların korunmasında I. dereceden sorumlu aşağıdakilerden hangisidir?

C)Aile

6.Ünite Etkin Vatandaşlık, Kendimi Değerlendiriyorum soruları.

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6.Ünite Etkin Vatandaşlık, Kendimi Değerlendiriyorum sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

1.(D) Koridor Oyunu 2 veya 4 kişi ile oynanabilen bir zekâ oyunudur.

2.(Y) On dokuz yaşına kadar her insan çocuk sayılır. (on sekiz yaşına kadar çocuk sayılır.)

3.(Y) Bireyler üzerine düşen görevleri ve işleri zamanında ve istenilen şekilde yerine getirmek zorunda değildir.

4.(D) Bireyin kendisini ilgilendiren kararları alarak uygulayabilmesi onun özgürlüğüdür.

 • Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.

1.Çocuk Hakları Sözleşmesi 2 Eylül 1990’da yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de sözleşmeyi 23 Aralık 1994 te onaylayarak yasalarını da sözleşmeye göre uyarlamaya söz verdi.

2.Sorumluluk kişinin kendi ve başkalarına karşı yerine getirmesi gereken görevlerini zamanında, tam olarak yerine getirmesidir.

3.TBMM 23 Nisan 1920’de Ankara’da açılmıştır.

4.Okulumuzda düzenlenen anma ve kutlama programları eğitsel ve sosyal etkinliklerimizdendir.

 • Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.

Aşağıdaki sorumlulukları eşleştiriniz.

1.Aileme karşı sorumluluklarım, yemek masasını hazırlarken tabak, kaşık taşırım.

2.Arkadaşlarıma karşı sorumluluklarım, oyun oynarken kötü sözler kullanmam.

3.Okul kurallarıyla ilgili sorumluklarım, yerlere çöp atmam.

4.Kendime karşı sorumluluklarım, kıyafetlerimi temiz ve düzenli kullanırım.

 • Aşağıdaki haklarımızla ilgili olan kavramları eşleştiriniz.

1.Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkı Nüfus cüzdanı

2.Sağlık hizmetlerine erişim hakkı Aşı

3.Eğitime erişim hakkı Okul

4.Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler yapabilme hakkı Oyun parkı