Türkiye’nin mutlak konumunu yazınız.

6.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 3.Ünite Yeryüzünde Yaşam Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Türkiye’nin mutlak konumunu yazınız.

Mutlak konum ekvator ve başlangıç meridyenine göre belirlenir.

Türkiye 36- 42 kuzey paralelleri

26- 45 doğu meridyenleri arasında yer alır.

Nerede o eski bayramlar? sözünden ne anlıyorsunuz?

5.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 1.Ünite Kültür ve Miras Ünitesi ödev sorularından birisi

  • “Nerede o eski bayramlar?” sözünden ne anlıyorsunuz?

Toplumları var eden kültürleridir. Gelenek ve göreneklerini, örf ve adetlerini devam ettirdikleri sürece varlıklarını koruyabilirler. Türk milleti geleneklerine sahip çıkmıştır ancak günden güne bazı gelenek ve göreneklerin uygulanması unutulmuştur. Akraba, eş dost ziyaretleri ile geçirilen bayramlar kişileri birbirine bağlayan unsurlar olmuşlardır. Çocuklara verilen şekerler, bayram harçlığı verilmesi, şeker toplama geleneği bayramları vazgeçilmez kılan unsurlardandır. Bayramlarda akraba, eş dost ziyaretlerinin azalması yerine tatil beldelerinin tercih ediliyor olması, şeker toplama, bayram harçlığı verilme adetlerinin yapılmıyor olması bayramın etkisini azaltmasına sebep olmaktadır. Bireyselliğin ön plana çıktığı günümüzde bayramlar kültürel değerlerden uzak yaşanmaktadır.

 

Kültür nedir? Çevrenizdeki kültürel özelliklere örnekler veriniz.

5.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 2.Ünite Kültür ve Miras Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Kültür nedir? Çevrenizdeki kültürel özelliklere örnekler veriniz. Millî ve dinî-bayramlarımızın isimlerini söyleyiniz?

Toplumlarda nesiller boyu aktarılan inanç, gelenek, görenek ve düşüncelerin tamamına kültür denir. Türk kültüründe misafir ağırlamak önemlidir. Bereket getirdiğine inanılır. Karagöz ve Hacivat gölge oyunu, Kırkpınar yağlı güreşleri, nevruz kutlamaları kültürel değerlerdir. Kız istemede kahve geleneği, bebeğin kırkının çıkarılması, ölülerin kırklarında mevlüt okutulması, hasta ziyareti yapılması, ev alana hediye alınması, nazar boncuğuna inanılması nesiller boyu devam eden geleneklerimizdir.

Bilelim ki millî benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.

6.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 1.Ünite Biz ve Değerlerimiz Ünitesi ödev sorularından birisi

“Bilelim ki millî benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.”

Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk yukarıdaki sözüyle neyi vurgulamak istemiştir? Yazınız.

Milli benlik kişinin kendine güvenmesidir. Kendi öz varlığını kabul etmesidir. Değerlerine sahip çıkabilmektir. Hayat standartlarını korumasıdır. Toplumlar millet olarak kendi değerlerine, kabiliyetlerine sahip çıkmalıdır. Kendi değerlerine yabancılaşan milletler asimile olmaktan kendini koruyamaz. Asimile olmuş toplum güçsüzleşir. Millet olarak var olabilmek ve varlığını koruyabilmek  için kendi öz varlığımıza sıkı sıkıya tutunmalıyız. Milletlerin bekası milli benliğini koruyabilmesi ile mümkündür.

Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılımın önemi nedir?

6.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 1.Ünite Biz ve Değerlerimiz Ünitesi ödev sorularından birisi

Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılımın önemi nedir?

İnsan sosyal bir varlıktır. Mutlu olduğu anlarda mutluluğunu etrafındakiler ile paylaşır. Sıkıntı içinde olduğunda sıkıntısını giderebilecek, maddi ve manevi destek olacak kişilere ihtiyaç duyar. Toplumsal duyarlılık yardımlaşma ve dayanışmayı beraberinde getirir. Yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olan kişiler kendini topluma ait hisseder. Bu durum birlik ve beraberliği getirir. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinde bulunma durumunda kişiler arasında etkileşim olur. Dostluk duyguları gelişir. İş birliği gücümüzü arttırır. Bizleri toplum olarak bir arada tutar.

Hak, özgürlük ve sorumluluk kavramlarının komşuluk ilişkilerindeki yeri ve önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

6.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 1.Ünite Biz ve Değerlerimiz Ünitesi ödev sorularından birisi

Hak, özgürlük ve sorumluluk kavramlarının komşuluk ilişkilerindeki yeri ve önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Komşuluk ilişkilerinde kişilerin hak, özgürlük ve sorumluluklarını bilmesi çok büyük önem arz eder. Kişilerin özgürlük alanları başka kişilerin özgürlükler alanlarına girmediği yere kadardır. Eğer bizler kendi haklarımızı kullanırken komşumuza rahatsızlık veriyor isek bu durum hak olmaktan çıkarak ihlal durumuna geçer. Evlerimiz bizlerin özgürlük alanı olmasına rağmen toplumsal olarak belirlenen sabah erken saatler ve akşam geç saatlerde komşularımıza rahatsızlık verebilecek davranışlardan uzak durmamız bizlerin sorumlulukları içerisindedir. Sorumlulukların yerine getirilmediği durumlarda huzursuzluklar meydana gelir. Kendi haklarımızı kullanırken başkalarının haklarına engel olmayalım.

Toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamada vakıf kültürünün önemini araştırınız.

6.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 1.Ünite Biz ve Değerlerimiz Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamada vakıf kültürünün önemini araştırınız.

Vakıflar kişilerin yeme, içme, sağlık, barınma, eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasında destek olmaktadırlar. İhtiyaçların karşılanamaması durumunda kişilerde huzursuzluk olur. Bu hal ile kişilerde suç işleme oranı artar. Toplumda güven ortamı zarar görür. Güven ve huzurun olmadığı toplumlar küçük zorluklarda bile yok olma tehlikesi ile karşı karşıya gelir. Daima gelecek endişesi yaşanır. İlerlemek için adım atılamaz. Temel hak ve özgürlüklerin olduğu, kişilerin ihtiyaçlarının en azından asgari düzeyde karşılandığı toplumlarda huzur ve güven ortamı vardır. Vakıflar yardımlaşma ve dayanışma ile kişilerin hayata huzur ile bakmasını sağlar. Kişiler arası saygı ve sevgi köprülerinin kurulması için adım atar.

Günümüzde insanların dinî, etnik ve mezhep ayrımı yapmadan bir arada barış ve huzur içinde yaşaması için gerekli olan hususlar nelerdir?

6.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 1.Ünite Biz ve Değerlerimiz Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Günümüzde insanların dinî, etnik ve mezhep ayrımı yapmadan bir arada barış ve huzur içinde yaşaması için gerekli olan hususlar nelerdir?

İnsanların bir arada barış ve huzur içinde yaşaması kişilere sadece varlığından ötürü saygı gösterilmesi ile olur. Kişiler kendi özgürlüklerini kullanırken başkalarının haklarına girmez, yapılan hatalar karşısında özür diler, telafi çabası içine girse doğru yolu seçmiş olur. Karşılıklı güven ortamı oluşur. Kişi üstünlüğü din, dil, ırk, para, makam, mevki gibi unsurlarda değil güzel ahlak da görürse barış ve huzur ortamı sağlanır.

Gelenek ve göreneklerimizin önemli bir parçası olan düğünlerimizin toplumsal birlik ve dayanışmaya katkısı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

6.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 1.Ünite Biz ve Değerlerimiz Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Gelenek ve göreneklerimizin önemli bir parçası olan düğünlerimizin toplumsal birlik ve dayanışmaya katkısı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Bir toplumun ileri düzeyde olabilmesi, refah seviyesinde yaşayabilmesi birlik ve dayanışma ile sağlanır. Birlik ve dayanışma sosyal alanda başarıyı getirir. Zorlukların üstesinden birlik ve dayanışma ile gelebiliriz. Sosyal bağlarımız güçlü olduğunda toplum olarak var oluruz. Gelenek ve göreneklerimizin önemli parçası olan düğünler de önce düğünde biraraya  gelerek birliğimizi korumuş oluruz. Düğün için, ev kurmaları için yapılacak işler konusunda yardımda bulunuruz. Verdiğimiz takılar ile de dayanışmanın en güzel örneğini yerine getirmiş oluruz. Düğünlerimiz toplumsal birlik ve dayanışmanın yaşandığı güzel bir örnektir.

Çanakkale Şehitliği’nde yurdumuzun her tarafından şehitlerimizin bulunmasını, millî birlik ve beraberlik açısından nasıl yorumlarsınız?

6.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 1.Ünite Biz ve Değerlerimiz Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Çanakkale Şehitliği’nde yurdumuzun her tarafından şehitlerimizin bulunmasını, millî birlik ve beraberlik açısından nasıl yorumlarsınız?

Her Türk vatandaşı ülkesini sever. Özgürlüğünü kısıtlayacak her türlü duruma karşı çıkar. Ülkemizi tehdit eden her türlü duruma, işgale karşı dili, dini, ırkı ne olursa olsun aynı topraklar üzerinde yaşayan millet olarak birlik ve beraberliğimizi korumak için çabalamıştır. Nitekim Çanakkale şehitliğinde ülkenin her tarafından şehitlerin olması bu durumun en bariz göstergesidir. Vatan bizler için her şeyden önce gelir. Vatanımızı tehdit eden edecek olan her türlü duruma karşı birliğimizi koruyacağız. Yüzyıllar boyunca özgür yaşamış bir millet ebediyen özgür yaşayacaktır.