15 Temmuz’da teröristler başarılı olsaydı bireysel özgürlüğümüz olabilecek miydi?

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6.Ünite Etkin Vatandaşlık, Özgürlük Ve Bağımsızlık

Karakterimizdir etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • 15 Temmuz’da teröristler başarılı olsaydı bireysel özgürlüğümüz olabilecek miydi? Neden?

Eğer teröristler 15 Temmuz’da başarılı olsalardı; ülkeyi kendi istek ve keyiflerine göre yönetmeye başlayacaklar, kendi emir ve düşünceleri dışında hareket edenleri cezalandıracaklardı. Böyle bir ortamda bireysel özgürlüklerimiz tamamen elimizden alınmış olacak her şeye bu hain teröristler karar vereceklerdi. Ancak aziz milletimiz vatan ve millet sevgisi ile bağımsızlığına sahip çıktı ve darbe girişimini önledi.

  • 15 Temmuz’da demokrasi ve vatanına sahip çıkan vatandaşlarımız hangi duygu ve düşüncelerle hareket etmişlerdir?

15 Temmuz’da halkımız vatan, millet ve bayrak sevgisi ile meydanlara inmiş, bağımsızlığımızı korumak için tankların, silahların önünde canı pahasına durmuş ve hain darbe girişimini engellemiştir.

Atıklarla baş etmek için neler yapabiliriz?

5.sınıf Türkçe dersi için verilen 8.  Tema Doğa ve Evren, Tema Değerlendirme Soruları etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

1.Metne, konusuna uygun bir başlık yazınız.

Doğa İçin Yapabileceklerimiz veya Atık Yönetimi

2.Metnin ana fikri nedir?

Çevre kirliliğinin önüne geçmek için daha az paketleme malzemesi kullanılan ürünleri tercih etmeli, mümkün olan atık gibi görünün malzemeleri günlük hayatımızda kullanmaya çalışmalıyız.

3.Atıklarla baş etmek için neler yapabiliriz? Aşağıdaki boşluğa yazınız.

– Daha az atık üretebiliriz.

– Daha az paketleme malzemesi kullanılmış ürünleri tercih edebiliriz.

– Artık malzemeleri çöpe atmak yerine değerlendirmeye çalışabiliriz.

4.“Kapı açık kaldığı için içeri rüzgâr doluyordu.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde vardır?

C)Sobanın kapalı kapağına bakıyordu.

Küresel Isınma metninin konusu ve ana fikri nedir?

5.sınıf Türkçe dersi için verilen 8.  Tema Doğa ve Evren, Tema Değerlendirme Soruları etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

1.Metnin konusu nedir?

Küresel Isınma metninin konusu: Küresel ısınma sebep olan etkenler ve küresel ısınmanın sonuçları

2.Metnin ana fikri nedir?

– Küresel Isınma metninin ana fikri: Küresel ısınma engellenemezse birçok canlı türü için yok olma tehlikesi yaşanabilir.

3.Küresel ısınmanın sebebi nedir?

– Küresel ısınmanın sebebi:  Atmosfere fazla gaz salınımı yapılması ve bunun sera etkisi oluşturması.

4.Küresel ısınma aşağıdakilerden hangisine sebep olmaz?

D)Teknolojinin azalmasına

Beyazkuşun ve ağaçkakanın, kuş ağacının geleceği ile ilgili bakış açıları nelerdir?

5.sınıf Türkçe dersi için verilen 8.  Tema Doğa ve Evren, Kuş Ağacı Dinleme Metni etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Dinlediğiniz metinde kuş ağacı ile beyazkuş ve kuş ağacı ile ağaçkakan arasında geçen konuşmaları hatırlayınız.

a)Bu konuşmalardan hareketle beyazkuşun ve ağaçkakanın, kuş ağacının geleceği ile ilgili bakış açıları nelerdir?

Beyazkuşun, kuş ağacının geleceği ile ilgili bakış açısı: Kuş ağacın yapraklarına tekrar kavuşabilmesi için tekrar yanması ve köklerinden yeniden doğarak sorununa kalıcı bir çözüm bulması konusunda yardımcı olmaya çalışmaktadır.

Ağaçkakanın, kuş ağacının geleceği ile ilgili bakış açısı: Kuş ağacının yanması ile yapraklarına hiçbir zaman kavuşamayacağı ve kendisinin de yuvasız kalacağı için ona kendi bulduğu çözüm ile yardım etmeye çalışmaktadır.

b)Beyazkuş ve ağaçkakanın bakış açılarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Kısa bir konuşma metni hazırlayarak arkadaşlarınıza anlatınız.

Beyazkuş’un, yaşlı ağacın sorununa kalıcı çözüm bulmak istemesini doğru buluyorum. Ağaçkakanın yaşlı ağaca kendi bulduğu çözüm ile geçici olarak yardımcı olmaya çalışmasını doğru buluyorum. Ancak sorunlarımıza geçici çözümler bularak durumu geçici süreliğine kurtarabiliriz. Sorunlarımıza kalıcı çözümler bulmak istiyorsak bazı zorluklara katlanmalı ve fedakârlıklar yapmamız gerekebileceğini unutmamalıyız.

Kuş Ağacı Dinleme Metninde bir masalda bulunabilecek aşağıdaki özelliklerden hangileri vardır?

5.sınıf Türkçe dersi için verilen 8.  Tema Doğa ve Evren, Kuş Ağacı Dinleme Metni etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Dinlediğiniz masalda, bir masalda bulunabilecek aşağıdaki özelliklerden hangileri vardır? İşaretleyiniz.

(  ) Kalıp ifadelerle başlar ve kalıp ifadelerle biter.

( X ) Yaşanması mümkün olmayan olaylar vardır.

( X ) Olağanüstü özellikleri olan varlıklar vardır.

( X ) Mutlu sonla biter.

( X ) Zaman ve mekân belirsizdir.

(  ) Genellikle anonimdir.

Kuş Ağacı Metnini Özetleyiniz.

5.sınıf Türkçe dersi için verilen 8.  Tema Doğa ve Evren, Kuş Ağacı Dinleme Metni etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Dinlediğiniz metni özetleyiniz.

Kuş Ağacı Metninin Özeti:

Mavi ülkenin ormanın yaşayan, diğer ağaçların yaprakları yemyeşilken onun yaprakları bembeyaz olan, çiçek açan, ormanın en büyüğü ve yaşlısı olan kuş ağacı yaşarmış. Bulutlu bir günde ormanın üzerinde uçan upuzun beyaz kanatlı bir kuş görünmüş. Ormandaki bütün hayvanlar bu beyaz kuşu izlemek için yuvalarından çıkmışlar. Beyazkuş, beyaz yapraklı ağaca “yapraklarının kuş olup uçmasını ister misin?” diye sormuş. Beyaz yapraklı yaşlı ağaç bir yandan yapraklarının kuş olacağı için sevinirken bir yandan da bu garip olayı anlamaya çalışıyormuş. Yaprakları beyaz kuşlara bezeyen kuş ağacı, bir daha yaprak açamayacağı için üzüldüğünü anlatınca beyazkuş; yapraklarını kuş olarak uçurduktan sonra gagası ile ona dokununca yanmaya başlayacağını ve bahar geldiğinde köklerinden çıkan fidan ile yeniden doğmuş olacağını anlatır. Beyaz kanatlı kuş gagası ile ağaca dokunur dokunmaz tüm yaprakları kuşa dönüşerek uçmaya başlar ve yaşlı ağaç” bu mutlu günde yanmak istemediğini, beyazkuşa birkaç gün sonra gelmesini” söyler.

Tüm bu konuşmaları yaşlı ağacın gövdesindeki kovuğunda dinleyen ağaçkakan, yapraklarını kaybeden yaşlı ağaç ile konuşmaya başlar. Yaşlı ağacın yapraklarını kaybettiğini görünce üzülen Ağaçkakan, isterse yaşlı ağacın gövdesine gagası ile üç kez dokununca tüm kuşları geri getirebileceğini söyler ve ağacın gövdesine üç kez dokunur. Ağaçkakan artık yaşlı ağaç için “ağaçbakan” olmuştur. Akşama doğru binlerce beyaz kuş, yaşlı ağacın dallarına geri döner. Kuşların dönmesine çok sevinen yaş ağaç onlara sabaha kadar kuş ninnileri söyler. Sabah olunca kuşlar karşıda akan çağlayanı görürler ve “su, su diye seslenirler” ve ağaçkakanın ağacın gövdesine üç kez dokunması ile tüm kuşlar uçmaya başlar. Yaşlı ağaç “şu uçan kuşlar yapraklarımdır” diye arkalarından seslenir.

Yaşlı ağaç yanmak istemediği ve ağaçkakan yuvasız kalmak istemediği için çözüm aramaya başlarlar ve yaşlı ağaç, ağaçkakandan gagası ile gövdesine dokunarak kuşları geri çağırmasını ister ve kuşlar geri ağacın dallarına konarlar. Gece olunca yaşlı ağaç kuş ninnileri söyleyerek sessizce yürümeye başlar ve yemyeşil bir ovanın ortasına, bir ırmağın yanında durur. Burada upuzun beyaz kanatlı kuşun kendisini bulamayacağını düşünür. Sabah olunca ağaçkakan ağacın gövdesine üç kez dokunur ve tüm kuşlar uçar gider.

Beyazkuş süzülerek yaşlı ağacın dalına konar ve niçin yerini değiştirdiğini sorar, ağaçların yürüyebileceğini hiç düşünmediğini anlatır. Kuş ağacı ormanda kuşlarına bir zarar gelmesinden korktuğunu söyleyerek asıl kaçma sebebini gizlemeye çalışır. Beyazkuş dallarına kuşların konmasını kimin sağladığı sorar ve yaşlı ağacın kovuğuna yuva yapan ağaçkakan olduğunu anlar.

Beyazkuş, yaşlı ağaca yeniden yapraklarına kavuşması için yanması gerektiğini ve köklerinden büyücek fidanın kendisi kadar yaşayacağını anlatır. Onun da bembeyaz yaprakları olacağını, kendisi gibi bir beyaz kuşun yapraklarına dokunur dokumaz onların yine kuşa dönüşeceğini anlatır. Kendisi yandığında kuşlarına zarar geleceğinden korkan yaşlı ağaç, sonunda ikna olur ve kuşları dallarına son bir kez konar, bu onun en mutlu güne olur. Beyazkuş bir kez daha gagası ile yaşlı ağacın gövdesine dokur ve tüm kuşlar uçar. Ağacın tepesi yanmaya başlar ve ağaç kül olur. Kış geçip bahar gelince kuş ağacının köklerinden bir fidan çıkar ve onu ilk ağaçkakan selamlar. Bu ağacın yaprakları tıpkı annesi gibi kuş şeklindedir. Ağaçkakan, küçük fidana “bir gün büyüyecek ve yuvamın ağacı olacaksın” der. Küçük fidan “sen de benim ağaçbakan’ım olacaksın” diye cevap verir.

Metinde kuş ağacı nasıl tasvir edilmiştir?

5.sınıf Türkçe dersi için verilen 8.  Tema Doğa ve Evren, Kuş Ağacı Dinleme Metni etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

1.Metinde kuş ağacı nasıl tasvir edilmiştir?

– Metinde Kuş ağacı, çiçek açan, ağaçların en yaşlısı ve büyüğü, yaprakları bembeyaz bir ağaç olarak tasvir edilmiştir.

2.Ağaç, Beyazkuşun yapraklarını uçurmasına niçin izin vermiştir?

– Yapraklarının kuş olup uçmasını istediği ve Beyazkuş’un kendisine baharda küllerinden bir fidan olarak yeniden doğacağını söylediği için.

3.Ağaç, beyazkuşun kendisini yakmasını engellemek için ne yapmıştır?

– Ağaç yanmak istemediği için yürüyerek bir ormandan uzaklaşmış ve ovada, şırıl şırıl akan bir ırmağın yanında durmuştur.

4.Sizce kuş ağacının yapraklarına kavuşmasının farklı bir yolu olabilir miydi?

– Bence dallarına konan kuşların her biri, ağacın eskimiş kabuklarını gagaları ile kaldırarak alttan yeni filizler ve yapraklar çıkmasını sağlayabilirdi.

5.Metinde geçen hayal ürünü unsurlar nelerdir?

– Kuş Ağacı Dinleme Metnindeki hayal ürünü unsurlar: Kuş ağacının ve hayvanların konuşması, kuş ağacının yaprakların kuşa dönüşmesi, kuş ağacın yürümesi.

Olağanüstü olaylar anlatan metinler dikkatinizi çeker mi?

5.sınıf Türkçe dersi için verilen 8.  Tema Doğa ve Evren, Kuş Ağacı Dinleme Metni Hazırlık Çalışmaları sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Olağanüstü olaylar anlatan metinler dikkatinizi çeker mi? Açıklayınız.

Olağanüstü durumların anlatıldığı hikâyeler benim ilgimi çekiyor. Bu hikâyede yaşanacak olaylarını ve sonuçlarını kendi dünyamıza bakarak tahmin etmek çok zor olduğu için olağan üstü varlık ve canlıların anlatıldığı, sonunun ne olacağını kestiremediğim hikâyeleri seviyorum.

  • Büyüttüğünüz herhangi bir bitki var mı? Varsa onu büyütmek ve canlı tutmak için neler yapıyorsunuz?

Benim değil ama annemin büyüttü ismi küpeli olan bir çiçeği var. Ara sıra onun bakımına yardımcı oluyorum. Destek çubuğuna çiçeğin tutturulması, kuruyan yapraklarının temizlenmesi, toprağının havalandırılması gibi işleri bazen annemle birlikte yapıyoruz ve çok keyif alıyorum.

Kar tanesine yeni bir serüven yazınız.

5.sınıf Türkçe dersi için verilen 8.  Tema Doğa ve Evren, Kar Tanesinin Serüveni etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

Sınıfta üçerli gruplar oluşturunuz. Her grup kar tanesine yeni bir serüven yazacak. Ancak gruptaki 1. kişi hikâyenin başlangıcını, 2. kişi gelişimini, 3. kişi ise sonucunu yazacak. Hikâyenizi tamamladıktan sonra arkadaşlarınıza okuyunuz.

 

Berrak, masmavi bir denizde su dalması olmak, denizin köpükleri ile oynaşmak, dalgaları ile kumsalları dolaşmak daha ne isterim ki. Arkadaşlarımla beraber dinlenmek için denizin yüzeyine çıkmış, güneşin tadını çıkartıyorduk. Güneş içimi ısıtmış ısıtmakla da kalmamış gıdıklamaya başlamıştı. Derken kendimi gökyüzüne doğru süzülürken buldum. Arkadaşlarım da benim ardımdan yükselmeye başlamış, sonunda kocaman bir bulut olmuştuk.

 

Denizin maviliğini, ağaçlarının yeşilini, gökyüzünün sonsuzluğu özlediğimi hissettim. Yeniden gökyüzünde olmak gerçekten çok güzeldi.  Oda ne, birden esen sert bir rüzgâr ile neye uğradığımızı şaşırmıştık. Herkes birbirine ne oluyor böyle diye sormaya başlamıştı. Rüzgâr o kadar kuvvetli esiyordu ki artık ne dünyanın güzelliğini görebiliyor, ne de çok sevdiğim arkadaşlarının elini tutabiliyordum. Artık denizin üzerinde değil, bambaşka bir yerdeydim. Bütün arkadaşlarım bir yana savrulmuş koca bulutun içinde yapayalnız kalmıştım.

Bulutlara doğru yaklaşan, daha önce hiç görmediğim korkutucu ve kapkara bulutları görünce ne yapacağımı bilemedim. Benim bu halime gören bir buharı söze atıldı. Onlar bulut değil, şu aşağıdaki fabrikanın bacasından çıkan sıcak, zehirli gazlar diye anlatmaya başladı. Bu karartının bize ulaşması çok zaman almadı, zehirli gazlar bulutları esir almış, nefes almakta bile zorlanıyorduk. Bilge su buharı biraz sık dişini diye konuşmaya devam etti. Şu ileride soğuk bir hava kütlesi var. Ona varıncaya kadar sık dişini diye ekledi. Bunun duyunca yüzümde gülücükler açmış tekrar yer yüzene düşeceğim ve bu boğucu zehirli gazlardan kurtulacağım için çok sevinmiştim.

 

Sonunda soğuk hava kütlesine varmış ve birden yoğunlaşmaya başlamıştık. Çok üşüyordum fakat yağmur değil kar tanesi olarak yeryüzüne düşeceğim için ayrı bir mutluluk vardı içimde. Gökyüzünde uçuşarak, salına salına yeryüzüne düşmeye bayılırdım. Kar kristali olarak yeryüzüne düşmek beni görenlerinin acaba bunun şekli nasıl diye meraklı bakışları arasında havada süzülmek benim için unutulmaz anlardı. Fakat bu kez ters giden bir şeyler vardı.  Bir kar tanesi olarak olabildiğince hafif olmak gerekirken giderek ağırlaşıyor ve hızla yere düşmeye başlıyordum. Kristallerimin bırakın şeklini görmek onlara bakmak bile istemiyordum. Yine şu fabrikanın zehirli dumanları diye geçirdim aklımdan. İnsanoğlunun nasıl oluyor da çevreyi bu kadar kirlettiği görmediğini gerçekten anlayamıyordum. Beni bu halde kimsenin görmesini istemediğim için bir an önce eriyip toprağa karışmak üzerimdeki kirlerden kurtulmak için can atıyordum.