Aşağıdaki fiillerden hangisi iş (kılış) bildirmektedir.

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 1.Ünite MİLLİ KÜLTÜR 1. Tema Sonu Değerlendirme Soruları etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

5.Türkülerin mayasıyla, onları doğuran tek tek seslerle benim yaşamımı biçimlendiren örgüler arasında ince benzerlikler, sıcak karşılıklar olmalıdır.
Yukarıdaki parçada hangi kelimeler mecaz anlamda kullanılmıştır?

doğuran, ince, sıcak, örgüler

6.Balta girmemiş ormanlardan birine, bir adam gelmiş. Onu gören ilk ağaç hüngür hüngür ağlamaya başlayınca uzaklardan bir başka ağaç, “Neden ağlıyorsun?” diye sormuş.

Yukarıdaki parçada hangi varlık kişileştirilmiştir?
C.Ağaç

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma vardır?
B.Bir gecede bütün kitapları okudum.

8.Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

Anlamca birbirinin yerini tutan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir.

Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir.

Çağrışıma açık, konunun anlaşılmasına yardımcı olan kelimelere anahtar kelime denir.

“Kılık kıyafet” kelimeleri yakın anlamlı kelimelerdir.

9.Aşağıdaki fiillerden hangisi oluş bildirir?
C.Solmak

10.Aşağıdaki fiillerden hangisi iş (kılış) bildirmektedir. İş (kılış) bildiren fiilleri, karşılarına (X) işareti koyarak gösteriniz.

(X) okudu

( ) kaçtı

(X) süzdü

( ) baktı

( ) güldü

( ) gelmiş

(X) dikti

(X) sevdi

(X)  anlıyor

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil kullanılmamıştır?

C.Ahmet düzenli bir çocuktu.

12.Aşağıdaki fiillerden hangisinde işin geçmişte yapıldığı anlamı vardır?
C.Daldı

Yazara göre komşulardan beklediğimiz ilk yardımlar nelerdir?

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 1.Ünite MİLLİ KÜLTÜR 1. Tema Sonu Değerlendirme Soruları-Komşuluk metni etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

2.Yazara göre komşulardan beklediğimiz ilk yardımlar nelerdir?

Birbirinin hayatını güçleştirmemek, onlara rahatsızlık vermemek, komşularımıza karşı duyarlı ve hassas davranmak, gerektiğinde onların ihtiyaç ve hallerine göre hareket edebilmek, çalışan annelerin çocuklarına göz kulak olmak gibi davranışlar yazarın komşulardan beklediği yardımlardır.

3.Hangi durumun ortaya çıkması komşunun komşuya yardımını zorunlu kılmaktadır?

Günümüz hayatında aile yapısının evde dede ve ninelerin yaşadığı aile yapısından sadece anne, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile yapısında bir yaşam sürülmesi, özellikle kadınların çalışma hayatına katılması ile dede ve nine gibi çocuklara bakacak bir yardımcının bulunmaması komşular arasında yardımlaşmayı zorunlu kılmaktadır.

4.Ailelerin birbirine yardım etmesi sonucu neler olmaktadır?

Karşılıklı yardımlaşma ile çalışan annelerin çocukları sahipsiz kalmaktan kurtulur, iyi kalpli komşular sayesinde aile yuvasının yıkılmasının önüne geçilir, güçlükler daha kolay yenilir.

Yazara göre karşılıklı yardım nedir? (Komşuluk metni soruları)

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 1.Ünite MİLLİ KÜLTÜR 1. Tema Sonu Değerlendirme Soruları-Komşuluk metni etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

1.Yazara göre karşılıklı yardım nedir? Siz buna katılıyor musunuz? Niçin? Aşağıya yazınız.

Yazara göre karşılıklı yardım, sadece güçsüz ve fakirlere yardım etmek değil, bunun yanında insanların birbirlerine karşı saygı göstermesi, bazen sadece onların hayatlarını güçleştirecek davranışlardan kaçınmasıdır. Ben de yazarın bu düşüncesine katılıyorum. Gerektiğinde tanıdığımız veya tanımadığımız birine yardım etmek güzeldir ancak çevremizdeki insanlara rahatsızlık vermemek, çevremize karşı hassas davranmak da çok güzel bir davranıştır.

Yazım yanlışlarını düzeltme sembollerinden yararlanarak düzeltiniz.

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 1.Ünite MİLLİ KÜLTÜR Eşsiz Hazine Dinleme Metni etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki cümlelerde fiiller “-yor” e “-ecek” ekiyle çekimlenmiştir. Bu fiillerin bazılarında yazım yanlışları yapılmıştır. Bunları bulunuz, düzeltme sembollerinden yararlanarak düzeltiniz

– Yorgunluk nedir bilmiyor. (Doğru)

– Hafta sonu bahçenin parmaklıklarını boyuyacak. (Harf yanlış. Doğrusu: Boyayacak)

– İyileştiğini yüzünün renginden anlıyorum. (Doğru)

– Siz de bizimle gelmek istiyeceksiniz. (Harf yanlış. Doğrusu: İsteyeceksiniz)

– Sonuna kadar beni destekliyecek. (Harf yanlış. Doğrusu: Destekleyecek)

– Bu derste ülkemizin en büyük gölünü tanıyacağız. (Doğru)

– Tepeye çıkınca mis gibi çam kokusu soluyacaksınız. (Doğru)

– Hepimiz aynı saatte bu programı dinliyoruz. (Doğru)

– Hiç endişelenmeyin, bu sorunu çözümleyeceğiz. (Doğru)

– Irmaktan su taşıyıp suluyorlar. (Doğru)

 

Düzeltme sembolleri aşağıdaki örnekte olduğu şekilde kullanılır.

 

Düzeltme sembolleri nelerdir?

Türkçede Düzeltme sembolleri nelerdir?

Kelimelerin yazımı sırasında yapılan yanlışlıklar düzeltme sembollerinden yararlanarak düzeltilir. Yazım yanlışının türüne göre uygun sembol kullanılarak yazım yanlışlıkları uzun uzun anlatılmak yerine sade bir sembol ile gösterilebilir.

Düzeltme sembolleri nasıl kullanılır?

Düzeltme sembolleri aşağıdaki örnekte olduğu şekilde kullanılır.

 

Fiillere “-di, -miş, -yor, -ecek, -r” eklerinden uygun olanları getirerek tamamlayınız.

 

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 1.Ünite MİLLİ KÜLTÜR Eşsiz Hazine Dinleme Metni etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Bu cümlelerdeki boşlukları yay ayraç içinde verilen fiillere “-di, -miş, -yor, -ecek, -r” eklerinden uygun olanları getirerek tamamlayınız.

– İstanbul, 1453’te fethedilmiş. (fethedilmek)

– Yarın gelecek misafirler için mutfakta yemek hazırlayacağım. (hazırlamak)

– Amcam, geçen yıl bahçeye fındık ağacı dikti. (dikmek)

– Kitaplarını ve para çantasını takside unutmuş. (unutmak)

– Türkiye’de 8 şiddetinde bir deprem oldu. (olmak)

– Bana her ay mutlaka mektup yazar. (yazmak)

– Sabahları erkenden uyanırım. (uyanmak)

– Bir hafta sonra halam bize gelecek. (gelmek)

– Yılın bu mevsiminde sıcaklık 40 derecenin üstüne çıkar. (çıkmak)

– Ahmet amcam, İstanbul’a babamdan sonra taşınmış. (taşınmak)

– Televizyonun karşısında uyuyor. (uyumak)

– Çok geç kaldım, arkadaşlarım beni bekliyor. (beklemek)

– Merve, bu filmi daha önce de seyretmiş. (seyretmek)

 

Millî kültür değerlerimizin korunması için neler yapılabilir?

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 1.Ünite MİLLİ KÜLTÜR Eşsiz Hazine Dinleme Metni etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • “Millî kültür değerlerimizin korunması için neler yapılabilir?” konulu bir yazı yazınız.

Geçmişten günümüze atalarımızın tecrübe ve deneyim birikimlerinden oluşan milli kültürümüz bizleri biz yapan ve diğer toplumlardan ayıran en değerli hazinemizdir. Gelenek ve göreneklerimiz, dilimiz, yemeklerimiz, düğünlerimiz, halk oyunlarımız, sanat eserlerimiz, geleneksel giysilerimiz ve bayramlarımız bizlerin sahip olduğu başlıca millî kültürü ögelerimizdir. Bu değerler ancak nesilden nesile aktarılarak yaşayabilmektedir. Bunun için bizlerde milli kültür ögelerimizi öğrenmeli ve onları yaşatmak için elimizden geleni yapmalıyız. Tüm değerleri yaşatabilmek için Millî kültürümüzün kökenleri araştırılmalı ve genç nesillere Milli kültür ögelerimizi öğrenilmeliyiz. Dilimizin zenginlikleri ortaya çıkarmalı, Gelenek ve göreneklerimiz gibi bizi biz yapan değerlerimiz yaşatılması için çaba sarf etmeliyiz. Toplum genelinde düzenlenecek eğitim programları ile milli kültürün önemi ve birleştirici gücü anlatmalıyız.

“Eşsiz Hazine” metindeki öznel ve nesnel yargılar nelerdir?

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 1.Ünite MİLLİ KÜLTÜR Eşsiz Hazine Dinleme Metni etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Dinlediğiniz “Eşsiz Hazine” adlı metinden öznel ve nesnel yargılara dörder örnek bulunuz ve aşağıya yazınız.

Öznel Yargılar

Hele kış geceleri bir başka olurdu bu ziyaretler.

Karda yürümenin zevkini tada tada Zehraların birkaç sokak ötedeki evlerine geldik.

Osman dedenin anlattığı bu masal çok hoşumuza gitmişti.

Hele son sorduğu bulmaca çok ilginçti.

Bu tekerlemeleri dil sürçmesi yapmadan yani dilimiz dolanmadan söyleyebilmek çok güç.

Babamın anlattıkları bizi hem duygulandırmış hem de gururlandırmıştı.

Nesnel Yargılar

Uzun kış gecelerinden birini yaşıyorduk.

Soba gürül gürül yanıyor, üzerindeki çaydanlıktan buharlar çıkıyordu.

Bir de ineği varmış bu kel başlı çocuğun.

Hatice nine soruyor, biz bulmaya çalışıyorduk.

“Satranç, örgü, tokmak, pişirmek” kelimelerinin anlamlarını öğrenerek bir sözlük oluşturunuz.

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 1.Ünite MİLLİ KÜLTÜR Eşsiz Hazine Dinleme Metni etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • “Satranç, örgü, tokmak, pişirmek” kelimelerinin anlamlarını öğrenerek bir sözlük oluşturunuz.

Örgü: Tığ, şiş veya özel makineyle ilmiklerin yan yana getirilmesiyle örülerek yapılmış şey.

Pişirmek: Bir besin maddesini gerektiği kadar ısıda tutarak yenebilecek veya içilebilecek bir duruma getirmek.

Satranç: İki kişi arasında altmış dört kareli bir tahta üzerinde değerleri ve adları değişik siyah ve beyaz on altışar taşla oynanan bir oyun.

Tokmak: Ağaçtan yapılmış iri çekiç.

Yakın kelimesinin Eş Anlamlısı nedir?

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 1.Ünite MİLLİ KÜLTÜR Eşsiz Hazine Dinleme Metni etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Metinden anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını yazınız. Bu kelime ve kelime gruplarının anlamını metinden hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu İlköğretim Türkçe Sözlük’ündeki anlamlarıyla karşılaştırınız. Eşsiz Hazine Dinleme Metni bilmediğim kelimeler:

Hoşbeş: Hatır sormak amacıyla söylenen ilk sözler

Tas: Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.nden yapılmış kap

Tunç: Koyu kızıl renkte olan, bakır, çinko ve kalay alaşımı, bronz:

Sapan: İki ucu ip, ortası örme veya meşin olan bir taş atma aracı

  • Aşağıda verilen kelimelerin varsa eş ve zıt anlamlarını yazınız.

Kara Eş Anlamlısı: Siyah

Kara Zıt Anlamlısı: Beyaz

art arda Eş Anlamlısı: peş peşe

art arda Zıt Anlamlısı: aralıklı – seyrek

güç Eş Anlamlısı: zor

güç Zıt Anlamlısı: kolay

küçük Eş Anlamlısı: minik

küçük Zıt Anlamlısı: büyük

az Eş Anlamlısı: kıt

az Zıt Anlamlısı: çok

yakın Eş Anlamlısı: beri

yakın Zıt Anlamlısı: uzak