“Dersimiz Atatürk” filminde geçen aşağıdaki cümlelerden nesnel ve öznel olanları bulunuz.

5.sınıf Türkçe dersi için verilen Dersimiz Atatürk dinleme metni sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • “Dersimiz Atatürk” filminde geçen aşağıdaki cümlelerden nesnel olanların başına (N), öznel olanların başına (Ö) harfi koyunuz.

(N) Atatürk, 1881’de Selanik’te doğdu.

(N) Atatürk’ün okuduğu kitapların tam sayısı: üç bin dokuz yüz doksan yedi.

(Ö) Öğretmenimiz de bize çok güzel şiirler ve hikâyeler okutuyor.

(Ö) Her 10 Kasım sabahı saat dokuzu beş geçe, çığlık çığlığa çalan sirenlerle birlikte, millet olarak saygı içinde çakılıp kalıyoruz.

(N) 18 Mart günü deniz ve kara zaferlerini birlikte kutluyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.