Devletçiliğin ülkemize sağladığı yararlar nelerdir?

8.sınıf İnkılap Tarihi dersi için verilen Devletçilik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Devletçiliğin ülkemize sağladığı yararlar hakkında başka neler söyleyebilirsiniz?

Devletçilik ile ülkemiz, kendi temel ihtiyaçlarını karşılaya bilen sayılı ülkelerinden biri hâline gelmiştir. Ekonomik hayatta canlanma yaşanmış, vatandaşlar için yeni iş alanları oluşmuştur. Bunlara paralel olarak ticaret hayatı ve ulaşım gelişmiştir. Günümüzdeki sanayi tesislerinin temelini oluşturan birçok yeni fabrika açılmış, eskileri yenilenmiştir, yeni istihdam alanları oluşturulmuştur. Halkın eğitim, sağlık, adalet gibi temel hizmetlerden yararlanması kolaylaşmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.