Devletimiz hangi kurumlar tarafından yönetilmektedir?

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Yönetimin Gücü sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Devletimiz hangi kurumlar tarafından yönetilmektedir? Bu kurumlar güçlerini nereden alırlar?

Devletimizin yönetimi; yasama,  yürütme ve yargı organları tarafından yapılmaktadır. Bu organlar gücünü halktan almaktadır. Yasama yetkisi halk adına Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafında kullanılmaktadır.  Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve başbakan başkanlığındaki bakanlar kurulu tarafından kullanılmaktadır. Yargı yetkisi bağımsız mahkemeler tarafından kullanılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı makamı devletin başı olarak bu üç organın düzenli ve uyum içinde çalışmasını gözetmekle görevlidir. Ülkemiz Cumhurbaşkanı, TBMM, Bakanlar kurulu, Başbakan, Bakanlar tarafından yönetilmekte, bu faaliyetlerin anayasa ve yasalara uygunluğu bağımsız mahkemelerce denetlenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir