Devletimiz sosyal devlet olmanın gereklerini başka hangi faaliyetlerle yerine getirmektedir?

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Anayasadan Gelen Güç sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Devletimiz sosyal devlet olmanın gereklerini başka hangi faaliyetlerle yerine getirmektedir? Sosyal devlet anlayışının gerekleri nelerdir? Devletimizin sosyal bir devlet olma niteliğine örnek başka hangi uygulamaları gösterebilirsiniz?

Sosyal devletler toplumun ve bireyin huzuru, mutluluğu ve refahı için çeşitli çalışmalar yapar. Toplumdaki dezavantajlı konumda olan engellilere, gazi ve şehit yakınlarına maddi ve manevi destek sağlar. İşsizlikle mücadele için çeşitli kurslar açarak halkın meslek edinmesine katkı sağlar, açıkladığı teşvik programları ile yeni iş olanakları oluşturur. Maddi durumu kötü olan vatandaşlara gıda ve yakacak yardımı yapar. Tüm vatandaşların sosyal güvelik ve sağlık hakkından yararlanmasını sağlar. Yaşlılara, muhtaçlara ve kimsesizlere maddi ve manevi olarak destek sağlar, onlara sahip çıkar.

Sosyal devlet anlayışının gerekleri şu şekilde sıralanabilir: sosyal güvenlik, sosyal denge ve barışın sağlanması, yoksullukla mücadele ve ekonomik kalkınma, fırsat eşitliği, işsizlikle mücadele, gelir adaleti ve eşitlik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.