Dil, din, ırk ayrımı gözetmeden tüm düşünür ve bilim insanlarına niçin değer vermeliyiz?

7.sınıf Sosyal Bilgiler MEB dersi için verilen  İnsanlığın Sorumluluğu sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Dil, din, ırk ayrımı gözetmeden tüm düşünür ve bilim insanlarına değer verilmesi ve saygı duyulması konusunda düşünceleriniz nelerdir?

Düşünürler ve bilim insanları yaptıkları çalışmalarla sadece kendilerine değil tüm dünya insanlığına fayda sağlayan kişilerdir. Yaptıkları çalışmalarda kendinden önceki birçok farklı dil, din, ırktan bilim insanı ve düşünürün fikir ve teorilerinden etkilenerek yeni şeyler ortaya koyarlar ve bunlardan tüm insanlık faydalanır. Düşünürler ve bilim insanlarının yaptığı çalışmalar kaynağının ve sonuçlarının evrensel olması onlara dil, din, ırk ayrımı gözetmeden değer vermemizi ve onlara saygı göstermemizi gerektirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.