Dilekçelere cevap verme zorunluluğunun Anayasa’da yer almasının nedenleri nelerdir?

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Otobüs sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Dilekçelere cevap verme zorunluluğunun Anayasa’da yer almasının nedenlerini tartışınız. Dilekçe hakkı nedir, dilekçe hakkı neden Anayasa’da yer almaktadır?

Vatandaşlar dilekçe hakkı ile dilek ve öneride bulunmak suretiyle demokratik katılım, şikâyette bulunmak suretiyle denetim, sorularına cevap almak suretiyle bilgi edinme haklarını kullandıkları için dilekçelere cevap verme zorunluluğu Anayasa’da yer almakta ve vatandaşlara tanınan bu haklar güvence altına alınmaktadır. Tüm bu özellikleri ile dilekçe hakkı, siyasi bir haktır.

Vatandaşların kendi yaşantıları ile ilgili konularda, devletin işleyişinde veya toplumda gördükleri her hangi bir aksaklık ve sorunla ilgili olarak dilekçe verme veya şikâyet hakkını kullanma onların en temel hakkıdır. Dilekçe hakkı; demokratik ve şeffaf bir yönetimin gereği olarak eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkeleri temelinde dilek, şikayet ve bilgi edinme hakkının kullanılmasıdır. Hukuk devletinin en temel niteliği “bireysel hak ve özgürlüklere duyarlı davranılması” olduğu için dilekçelere cevap verme zorunluluğu Anayasa’da yer almaktadır. Dilekçe hakkı, devlet ile toplum arasındaki bağların daha güçlü hale gelmesi sağlanmakta, bu hak ile halkın talep ve beklentilerine cevap verilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca yasalar ile yetkili makamlarca dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verileceği ve sonucun ayrıca bildirileceği düzenlemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.