“Din evrensel bir gerçekliktir.” sözünü açıklayınız

  • “Din evrensel bir gerçekliktir.” sözünü açıklayınız

Evrensel gerçek uluslararası alanda kabul görmüş değerler bütünüdür. Din insanın yaratışında olduğu gibi evrensel olarak da kabul görmüştür.İyilik, doğruluk, adalet ve hak gibi
vazgeçilemeyen ilkeler vardır. Bunlar bütün toplumlarda her zaman geçerlidir yani evrenseldir. Din, insanların birlik, beraberlik ve huzur  içerisinde yaşamaları için bu evrensel değerleri savunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.