“Din, tasavvuf, sema ve semah”

  • “Din, tasavvuf, sema ve semah” kelimelerinin anlamlarını öğreniniz.

Din: İnsanların kutsal saydıkları bütün varlıklara veya Tanrıya inanma. Tanrı’ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum

Tasavvuf: Allah’ın varlığını birliğini, evrenin oluşumunu açıklayan dinsel felsefi akım.

Sema: Gökyüzü.  Mevlevi dervişlerinin ney, nısfiye vb. çalgılar eşliğinde, kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin.

Semah: Alevi ve bektaşi topluluğunun müzik eşliğinde oynadığı  halk dansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.