Din ve din anlayışı arasında ne gibi farklılıklar vardır?

  • Din ve din anlayışı arasında ne gibi farklılıklar vardır?

1.Din, vahye; dinin anlaşılması ise akla dayanır.

2. Din, evrenseldir; din anlayışı ise bireyseldir.

3. Din tektir ve değişmez  , din anlayışları farklı olabilir.

4. Dini benimsemekte manevi bir zorunluluk var iken din anlayışını benimsemek de bu zorunluluk yoktur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.