DNA kendini nasıl eşler?

8.sınıf Adım Adım Yayınları Fen Bilimleri Dersi 2. Ünite DNA ve Genetik Kod sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

1.Bölüm Sonu Değerlendirme Soruları (sayfa 32)

1.DNA kendini nasıl eşler?

Canlının büyümesi gelişmesi,  yaraların onarılması, tek hücreli canlının çoğalması için hücreler bölünür. bölünmede kalıtsal bilginin diğer canlıya aktarılması için DNA ‘da kendini eşler.

DNA kendini eşleyeceği zaman karşılıklı olan ipliklerdeki nükleotidler birbirinden ayrılır. İpliklerin karşısına uygun olan nükleotidler yerleşir. Adeninin karşısına timin, sitozinin karşısına guanin nükleotid yerleşir. Dizilen nükleotidler karşılıklı olarak birleşir. Bu şekilde yeni iplik oluşur. Çözülen kısımların karşısında yeni iplik oluşur yani iki DNA oluşmuş olur. DNA kendini eşlemiş olur.

2.Kromozom sayısı ile canlıların gelişmişlik düzeyleri arasında bir ilişki var mıdır? Neden?

Hücre bölünmesi sırasında kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. Kromozom sayısı canlı türüne özgüdür. Ancak kromozom sayısı ile canlıların gelişmişlik düzeyi arasında bağlantı yoktur. Örneğin az gelişmiş eğrelti otunda kromozom sayısı 500 iken daha gelişmiş olan ay çiçeğinde kromozom sayısı 34 tür. Farklı iki canlının da kromozom sayısı aynı da olabilir.

3.DNA’nın yapısı nasıldır?

Deoksiribo nükleik asit adı verilen kalıtım maddesidir DNA. DNA nükleotid denilen küçük birimlerden oluşur. Nükleotidlerde fosfat, şeker ve azotlu organik bazlar bulunur. Azotlu organik bazlar adenin, timin, guanin ve sitozun olmak üzere dört çeşittir. DNA nın yapısında özel proteinden oluşan yapı kromatin ipliklerden oluşur.

4.Bir DNA molekülünde adenin nükleotidin sayısına eşit olan nükleotid türü nedir?

DNA nın yapısında dört çeşit azotlu organik baz bulunur. Organik bazlar eşleşirken belirli kurala göre dizilir. Adenin organik bazının karşısına timin organik bazı eşleşir. Dolayısıyla de adenin ile timin bazı birbirine eşit sayıdadır.

5.Bir DNA molekülünde guanin nükleotidin sayısına eşit olan nükleotid türü nedir?

Dört çeşit organik baz DNA nın yapısında eşleşirken adenin bazın karşısına timin baz, guanin bazın karşısına sitozun bazı gelir. Bu durumda guanin bazı ile sitozun bazı birbirine eşit sayıda bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.