Do you know these words? garbage, throw away, unplug,remote control. Ask your friends and learn their meanings.

6.sınıf İngilizce dersi için verilen Saving The Planet sorularından birisi. Soru şu şekilde:

6.sınıf İngilizce Evrensel yayınları ders kitabı Sayfa 73

  • Do you know these words? If not, walk around, ask your friends and learn their meanings. (garbage ve throw away kelimelerinin anlamını öğrenmek içim diyalog yazınız, İngilize)

garbage anlamı için diyalog:

Student A: What does “garbage” mean?

Student B: I don’t know.

Student C: It means waste material or unwanted things that you throw away

Student A: Well, I don’t understand. Can you show that, please?

Student C: Garbage is like this scratch paper

throw away anlamı için diyalog:

Student A: What does “throw away” mean?

Student B: I don’t know.

Student C: It means put in the trash

Student A: Well, I don’t understand. Can you show that, please?

Student C: Take something in your hand and put it in the trash.

unplug anlamı için diyalog:

Student A: What does “unplug” mean?

Student B: I don’t know.

Student C: It means disconnect an electrical socket from a supply

Student A: Well, I don’t understand. Can you show that, please?

Student C: Hold an electrical plug, and pull it from socket

remote control anlamı için diyalog:

Student A: What does “remote control” mean?

Student B: I don’t know.

Student C: It means a device used to operate an appliance from a short distance away

Student A: Well, I don’t understand. Can you show that, please?

Student C: Press the power button of the TV remote controller

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.