Do you like making experiments?

7.sınıf İngilizce dersi için verilen ENVIRONMENT sorularından birisi. Soru şu şekilde:

7.sınıf İngilizce pasifik yayınları ders kitabı 114. Sayfa 17. etkinlik

  • Answer: Do you like making experiments? Why/ Why not? (deney yapmayı sever misiniz?)

I like making experiment. Because waiting for the result of this very excited. I always learn new information at the end of experiment.

  • Look at the pictures. Listen to the experiment and number the pictures.

a (4) / b (3)  / c (1) / d (2)

  • First describe the steps of the experiment in part 18 to your friends. Then write the experiment in the box below briefly. (havuç yetiştirme deneyinin aşamalarını kısaca yazınız)

Firstly, we must prepare two plastic cup, some soil, carrot seeds and tape. Secondly, we must put some soil in the one of the plastic cap, plant the carrot seeds and add some soil over the seeds. Then, turn the other plastic cup upside down and put it on the other plastic cup. The join line must wrap with tape and make small hole with needle on the top. We should water it every morning. We should wait for see the carror leaf.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.