Dört Halife Dönemi’nden sonra İslam Devletini yöneten Emevi ailesi Mekkeliydi

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Kısa Kısa sorularından birisi. Soru şu şekilde:

(D ) Dört Halife Dönemi’nden sonra İslam Devletini yöneten Emevi ailesi Mekkeliydi.

Emevi devletini kuran Muaviye Mekke’nin Kureyş kabilesindendir.

( Y) Emevi Devleti zamanında Türklerle iyi ilişkiler kuruldu.

Abbasiler döneminde Türklerle iyi ilişkiler kurulmuştur.

( D) Abbasi Devleti zamanında İslam dini Orta Asya̓da yayılmaya devam etti.

( Y) Uygur Devleti ile Emevi ve Abbasi devletleri aynı dönemde varlıklarını

sürdürmüşlerdir.

Uygur devleti (744-840), Emeviler (661-750) Abbasiler (750-1258). Emeviler ve Abbasiler aynı dönemde olmamışlardır.

( Y) İslamiyeti ilk kabul eden Karahanlılar, Emevi Devleti zamanında Müslüman oldu.

Karahanlılar(840-1212) 920 tarihinde islamiyeti Abbasiler zamanında kabul etmiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.