Ekonomik gücün bir ülkenin gelişmesindeki rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz?

8.sınıf İnkılap Tarihi dersi için verilen Millî Güç Unsurları sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Ekonomik gücün bir ülkenin gelişmesindeki rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Bir ülkenin bağımsızlığını tam anlamıyla sağlayabilmesi ancak ekonomik açıdan güçlü ve bağımsızlık olması ile mümkün olabilir. Toplumların yaşaması ekonomik yaşamlarına ve kazanç sağlamalarına bağlıdır. Bir ulusun yaşamı, yükselişi ve çöküşü milletin ekonomisi ile doğrudan ilişkilidir. Ülkelerin özgür ve bağımsız kalmaları ekonomileri ile ilgili olduğu gibi ülkelerin gücü ve refah düzeyi de ekonomi ile doğru orantılıdır. Ekonomik güç haline gelen ülkeler, ülkelerindeki güvenlik ve huzuru sağlayabilirler. Devlet savunması ve dış ilişkilerinde güçlenirler. Toplumun refah düzeyini arttıracak olan ulaştırma, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik alanlarına yatırım yapabilirler. Tarım, ticaret ve sanayi alanında güç odağı haline gelebilirler. Ancak ekonomik güç ile tüm bunlar sağlanabilir ve ülkenin gelişimi sağlanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.