Ekspresyonizm ne anlama gelir?

  • Ekspresyonizm ne anlama gelir? Ekspresyonizm nedir?

Doğanın olduğu gibi gösterilmesi yerine, sanatçının kendi duyguları ve iç dünyasına ön plana çıkardığı sanat akımı Ekspresyonizm (Dışa vurumculuk) olarak tanımlanır. 20. yüzyıl sanat akımı olarak kabul edilen ekspresyonizm, 19. Yüzyıl sanatında egemen olan gerçekçilik ve idealizme karşı anti-natüralist öznelliğe sahip bir bakış açısı içermektedir. Almanya’da yaşanan ekonomik çöküntü ve politik istikrarsızlık ortamında natüralizm, pozitivizm ve empresyonizm akımlarına karşı olarak ortaya çıkmıştır. Ekspresyonizm ayrıca Cermen halk sanatı biçimleri ve kabile sanatlarından da etkilenmiştir.  Ekspresyonizm sanatın amacı sanatçının iç dünyası ve duygularının çizgi, renk, kütle ve düzlem aracılığıyla dışa vurmasıdır. Sanatçının duygularının en iyi biçimde yansıtılabilmesi için alışılmış, geleneksel kuralların kullanılması yerine, gerçeğin biçimini bozma yöntemi kullanılır. Ekspresyonizm sanatçının öznel duygularına dayanmakta, eserlerde sanatçının kendine özgü görüşü üzerinde durulmaktadır. Dışa vurumculuk resim, edebiyat, mimari, tiyatro, film ve heykeltıraşlık gibi birçok sanat dalını kapsamaktadır. Edward Munch’un “Çığlık” adlı tablosu, ekspresyonizmin en belirgin örneklerinden biridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.