El sanatlarıyla ilgili ne biliyorsunuz?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 8. TEMA SANAT El Sanatlarını Yaşatalım Hazırlık Çalışmaları sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • El sanatlarıyla ilgili ne biliyorsunuz?

El sanatları bir toplumun kültürel kişiliğinin en canlı ve anlamlı belgeleridir. El sanatları insanoğlunun temel ihtiyaçlarına ve tabiat şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Zaman içerisinde ortaya çıktığı toplumun kültürel özelliklerini, duygularını ve sanatsal beğenilerini yansıtır hale gelmiştir. El sanatları kullanılan malzemenin türüne ve bu malzeme işlenirken kullanılan tekniğe göre çeşitlenmektedir. El Geleneksel el sanatları türleri: toprak işleri ( çanak-çömlekçilik ve çinicilik ), ahşap ve tahta işleri (marangozluk, oymacılık, sandıkçılık, sedefçilik, semercilik, bastonculuk, kaşıkçılık), deri ve keçe işleri (  Keçecilik, mestçilik, kunduracılık, saraçlık ), maden işleri (demircilik, bıçakçılık, gümüşçülük, kuyumculuk, kalaycılık ), taş ve alçı işleri ( taş oymacılığı, yapı ustalığı, oltu taşı işçiliği, lületaşı işçiliği ), kâğıt işleri  ( hattatlık, tezhipçilik, nakkaşlık, ebruculuk ), boynuz işleri ( taraklar, silâh kabzaları, çeşitli eşya sap ve tutamakları ), iplik işleri ( dokumacılık, halıcılık, işlemecilik, oyacılık, kilimcilik ), ot ve hasır işleri (kamış diziciliği, urgancılık ) ve sabun işleri (zeytin, fıstık ve defneden üretilen çeşitli sabunlar) olarak sıralanabilir.

“El sanatlarıyla ilgili ne biliyorsunuz?” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir