Eş anlamlı kelimelerin kullanılması cümlelerin anlamını değiştirir mi?

5.sınıf Türkçe dersi için verilen Güvercin etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını bulunuz. Cümleleri bulduğunuz eş anlamlı kelimelerle tekrar yazınız.

– Karga, bu düşüncelerle avcıyı izlemeye başlamış.

düşünce eş anlamlısı: fikir

Karga, bu fikirlerle avcıyı izlemeye başlamış.

– Güvercinler yön değiştirerek şehrin üstünden uçmaya başlamışlar.

şehir eş anlamlısı: kent

Güvercinler yön değiştirerek kentin üstünden uçmaya başlamışlar.

– Zeyrek kardeş, cevap ver, yerinde misin?

cevap eş anlamlısı: yanıt

Zeyrek kardeş, yanıt ver, yerinde misin?

  • Eş anlamlı kelimelerle yazdığınız cümlelerin anlamında bir değişiklik oluyor mu? Açıklayınız.

Kelimelerin eş anlamlıları kullanılarak cümleler yeniden yazıldığında cümlelerin anlamında bir değişiklik olmuyor. Çünkü eş anlamlı kelimeler; yazılışları farklı ama anlamları aynı kelimeler olduğu için bir birlerinin yerine kullanıldıklarında cümlenin anlamı değişmiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.