Evinizde kullandığınız içme suyu nereden geliyor?

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Yerel Yönetimler sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Evinizde kullandığınız içme suyu nereden geliyor? Bu su, evinize gelmeden önce hangi işlemlerden geçiyor? Araştırınız.

Evlerimizde kullandığım içme suyu belediyelerin sunduğu altyapı hizmetleriyle evimize ulaşmaktadır. Barajlarda toplanan su, artıma tesislerinde bir takım işlemlerden geçirilerek içindeki insan sağlığına zararlı maddeler arıtılır ve pompa istasyonları aracılığıyla şehirlerin su altyapısını oluşturan borulara belirli bir basınç ile pompalanır ve evlerimize ulaşır.

İçme suyunun evimize gelmeden önce geçtiği işlemler:

Şehirlerin su ihtiyacının karşılanmasındaki ilk aşama suyun temin edileceği su kaynağın belirlenmesi aşamasıdır. Su kaynağı olarak şehrin yakın çevresinde bulunan barajlar kullanılmaktadır. Örneğin Ankara’nın su ihtiyacı Kızılırmak-Kesikköprü Barajı,  Elmadağ – Kargali Yeraltı Barajı, Kavşakkaya Barajı ve Kurtboğazı Barajlarından karşılanmaktadır. Su temin edilecek kaynak belirlendikten sonraki aşama suyun kirlenmesini önlemek için kaynağın korunması aşamasıdır.Kaynak çevresi insan ve hayvanların giremeyeceği şekilde çevrilerek koruma altına alınır. Kaynağın kirlenmesine neden olacak kanalizasyon, sanayi tesis atıkları, çöp alanı gibi etkilere karşı gerekli tedbirler alınır. Su kaynağındaki ham suyun içinde bulunan, insan sağlığına zararlı kirleticilerden arındırılmak Üzere ham su, içme suyu arıtma tesislerine pompalanır. Arıtma işlemi ile suyun renk ve kokusu giderilerek içinde bulunan organik maddelerden temizlenmektedir.  Arıtma işlemleri; ham suya koagüle edici madde eklenerek içinde bulunan organizmaların ve partiküllerin pıhtılaşması sağlanır. Sırasıyla ön çöktürme havuzlarında dinlendirme, koagülasyon(pıhtılaşma) havuzları, havalandırma,  flokülasyon(çok küçük oldukları için çökeltilemeyen taneciklerin eklenen uygun maddeler ile bir araya toplanmasının sağlanması ve çökeltilmesi ), Sedimantasyon (tortu oluşturarak çökeltme işlemi), Klorlama (suyun dezenfekte edilmesi işlemi), filtreleme, süzülmüş suyun depolanması, klorlama ve dağıtım işlem adımlarından geçmektedir. Son yapılan Klorlama işlemi ile şebekeye pompalanan suya bulaşabilecek mikro organizmaların üremesinin önüne geçilmektedir. Artıma tesislerinde arıtılan içme suyu pompa istasyonları ile şehir su dağıtım şebekesine, su borularına pompalanmakta ve evlerimize ulaşmaktadır.

“Evinizde kullandığınız içme suyu nereden geliyor?” için 6 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir