Fatih Sultan Mehmet’in hayatı ve kişilik özelliklerini anlatan bir yazı yazınız.

8.sınıf Türkçe dersi için verilen Dokuzuncu Hariciye Koğuşu etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Fatih Sultan Mehmet’in hayatı ve kişilik özelliklerini anlatan bir yazı yazınız.

Fatih Sultan Mehmet’i anlatan yazı için aşağıdaki şekilde bir metin yazılabilir:

‘İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur.’ Hadisi Şerif: Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesei, Tirmizi, İbni Mace.

Fatih Sultan Mehmet, 30 Mart 1432’de Edirne’de dünyaya geldi. Babası Sultan İkinci Murat annesi Hüma Sultandır. Hacı Bayram Veli’ nin İstanbul’un fethinin oğluna nasip olacağını söylemesinin etkisi ile de babası II: Murat oğlunun yetiştirilmesine ve eğitimine büyük önem veriyor.Şehzade Mehmet 10 yaşına kadar sarayda eğitim görüyor. Daha sonra sancağa çıkma zamanında Manisa’ya gönderiliyor. Burada her türlü savaş tekniğini öğreniyor. (ata binme, ok atma..)

Hükümdar olma zamanına kadar Manisa sancak beyliği yapıyor.Sancak beyliği zamanında  Molla Akşemsettin, Molla Hüsrev, Molla Gürani, Hocazade,  Fahreddin Acemi,  Molla Lutfi, Molla Zirek, Ali Tusi, Sinan Pafla, Hoca Hayreddin  Hocalardan ders alıyor. En iyi askerlik, mimarlık ve mühendislik bilgilerine sahip oluyor. Arapça, Yunanca, Farsça, Latince ve Sırpça öğreniyor.

1444 de tahta çıkıyor.Fatih Sultan Mehmet’in en büyük ideali  İstanbul’u almak ve Hz. Peygamber’in övgüsüne mazhar olmaktı . ‘ Ya İstanbul beni alacak ya da ben İstanbul’u ‘diyordu.İstanbul’u almak için Boğaz’a hâkim olmanın şart olduğunu biliyordu. Bunun için  Sultân Mehmet, 1452’de Boğazkesen Hisârı dediği Rumeli hisârını inşa ettirdi. Hisarın inşasında 6 bin işçi geceli gündüzlü çalıştı. Padişah bile eteğinde taş taşıdı. Yaklaşık 132 günde inşaat tamamlandı. Rumeli hisarının  amacı Haçlıların denizden göndereceği yardımı kesmekti.

Fatih Sultan Mehmet donanmayı karadan Haliç’e indirmeye karar verince olumsuzca söylenen bir çok fikir karşısında Allah’ın izni ile imkansızı mümkün yaparız demiştir. Donanma binlerce askerle birlikte yağlı kızaklarla Haliç’e indiriliyor ve 53 gün süren muhasara başlıyor. 53 günün sonunda Hz. Peygamberin müjdelediği zafer elde ediliyor.

İstanbul’u fetheden Sultan Mehmet 1100 yıl hüküm süren Doğu Roma İmparatorluğunu ortadan kaldırdı ve Fatih ünvanını aldı.

Topkapı Sarayının inşasından sonra 1481 yılında Anadolu’ya yeni sefere çıkıyor.Yolda hastalanıyor. 3 Mayıs 1481’de Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı’ndaki ordugâhında ölüyor. Fatih Camii Türbesinde yatmaktadır. Ölümünden sonra tahta oğlu Beyazıd çıkıyor.

Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, uzun boylu, dolgun yanaklı, kırmızı – beyaz tenli, kirik burunlu,  kuvvetli bir padişahtı.. Yedi tane yabancı dil bilirdi. Gayet soğukkanlı ve cesurdu. Essiz bir kumandan ve idareci idi.Fatih Sultan Mehmet’in ömrü seferlerle geçti. Yıkılmaz denen Bizans’ı yıktı,  İstanbul’u fethetti.

Erkek çocukları : Mustafa, İkinci Beyazıd, Cem, Korkud.

Kızı : Gevherhan Sultan

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.