Fâtiha suresinin meal ve tefsirini inceleyerek bu ikisi arasındaki farkları belirtiniz.

Meal ve tefsir Kur’an-ı Kerim ile ilgili terimlerdir. Her ikisi de Kur’an’ın anlamını içeren ve gösteren ifadelerdir. Fakat aralarında farklar vardır. Yani birbirlerinin yerine kullanılamazlar. Meal ve tefsir Kur’an’ın anlamıyla ilgili farklı tanımları ve ayrıntıları olan kelimelerdir.

Meal; Kur’an-ı Kerim’in kısa ve öz olarak anlamı demektir. Kutsal kitabımızın içindeki her bir cümleye “ayet” adı verilir. Bu ayetlerin direkt olarak anlattıklarını olduğu gibi kısa ve net cümlelerle anlatılması demektir. Meal konusunda ayetlerle ve ayetlerin anlattıklarıyla ilgili ayrıntılara yer verilmez. Kısa olarak anlatıldığı için bazen meal okumak ayetin kastettiği anlamı anlamak için yeterli olmayabilir.

Tefsir; Kur’an-ı Kerim’in anlamını ayrıntılı olarak anlatılması demektir. Ayetlerin ne anlattığını derinlemesine irdeler. Yorumlara yer verilir. Tefsir kısa olmaz uzun olur. hatta o kadar ki tek bir harf üzerine bile sayfalarca açıklama yapılır. Kuranın bazı kapalı kısımları vardır. bu kısımlar için tefsir kitapları insanlara yol gösterici nitelik taşımaktadır. Fatiha suresinin meal ve tefsirini incelediğimizde bu fark görülebilmektedir. Meali kısa kısa anlatılmışken, tefsiri oldukça uzun olarak anlatılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.