Forsa altı çizili kelimelerin ne tür isim olduklarını yazınız

6.sınıf Türkçe dersi için verilen Forsa sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki cümlelerde gecen altı çizili kelimelerin ne tür isim olduklarını yazınız.

İsim türleri anlamalarına göre ve yapılarına göre olmak üzere sınıflandırılır.

Anlamalarına göre: özel ve cins isimler, soyut  ve somut isimler, tekil, çoğul ve topluluk isimler olarak gruplandırılır.

Yapılarına göre: basit, türemiş ve bileşik isim olarak gruplandırılır.

Aşağıdaki isimlerin tamamı basit isimlerdir.

Yaşlı adam sevincinden bayılmıştı.

Adam: cins-tekil-somut isim,    sevinçten: cins-tekil-somut isim

Ben Türk’üm oğullar, ben Türk’üm.

Türk’üm: özel-tekil-somut isim,    oğullar: cins-çoğul-somut isim

Kenara çıkan bölükler, ellerinde al bayraklar, kaleye doğru ilerliyorlardı.

Kenara: cins-tekil-somut isim,     bölükler: cins-topluluk-somut,   ellerinde: cins-çoğul-somut isim,    bayraklar: cins-çoğul-somut isim,   kaleye: cins-tekil-somut isim

Yaşlı esir rüyasında, ağır bir Türk donanmasının limana girdiğini görüyordu.

Esir: cins-tekil-somut isim,    rüya: cins-tekil-soyut isim, Türk: özel-tekil-somut isim,    donanma: cins-topluluk-somut isim ,   limana: cins-tekil-somut isim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.