Fütüvvet, helal, hassasiyet Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak metindeki cümleleri uygun şekilde tamamlayınız.

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Ahilikte Meslek Edindirme etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

Fütüvvet, helal, hassasiyet Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak metindeki cümleleri uygun şekilde tamamlayınız.

Ahi her şeyden önce bir iş sahibi olması gerekir. İşsiz ve başıboş dolaşan biri olmamalıdır.

Yaptığı işte de kazancını helal yoldan elde etmelidir. Çünkü kazandığını başkalarıyla

paylaşmak, elde ettiğinden başkalarına da yedirecektir.

Fütüvvet ve Ahilik geleneğinde meslekî eğitim üzerinde hassasiyet durulur ve bu

yola girenlere meslekleriyle ilgili bütün bilgiler öğretilirdi.

Ahi zaviyesinde işçi ve çıraklardan başka, öğretmenler, müderrisler, kadı, hatipler, vaizler

ve yöneticiler gibi ileri gelen olgun ve faziletli kimseler de bulunurdu. Bunlar hem sohbetleri

hem de davranışları ile yeni yetişmekte olan yamak, çırak ve kalfalara hayatta dikkat

etmeleri gereken hususlar hakkında eğitici bilgiler verirlerdi.

Ahi çırakları daha ilk günlerinden itibaren belli bir disiplin altında bulunmaya alışırdı. Bu disiplini

sağlayan kurallar, ilk bakışta teorik görülseler de bunlar yaşanarak içselleştirmek temel unsurlardı.

 

Fütüvvet:  Anadolu’da13. Yüzyıldan sonra zanaatçı ve esnaf birliklerine tanımlamak için kullanılan ifade.

Zaviye: ahilik etkinliklerinin yürütüldüğü tekke benzeri yapılar

Hatip: konuşmacı, vaiz

Kadı: hakim,

Vaiz: din konularda konulma yapan görevli.

Olgun: bilgisi, görgüsü gelişmiş kişi

Fazilet: iyi ahlak

İçselleştirmek: bir şeyi doğru anlamak , özümsemek.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.