Gazneli Devleti ismini Gazne şehrinden alıp almadığını artışınız

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Tarihimizden Kesitler sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Gazneli Devleti ismini Gazne şehrinden alıp almadığını artışınız. Hangi devletlerle komşu olduğunu tarih atlasından araştırınız.

Gazneli devleti ismini başkentleri olan Gazne şehrinden almışlardır. Gazne şehri günümüzde Afganistan sınırları içinde bulunmaktadır. Komşuları, kuzeyinde Karahanlılar, batısında Abbasiler, güneyinde Hindistan, doğusunda Tibet’tir.  Gazneli devleti Maveraünnehir, Horasan, Afganistan ve Hindistan’da hüküm sürmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.