Geçmişten günümüze kadar kurulan Türk devletlerinin yönetim şekilleri nasıldır ?

7.sınıf Sosyal Bilgiler MEB dersi için verilen Kurultaydan Meclise sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Geçmişten günümüze kadar kurulan Türk devletlerinin yönetim şekilleri  nasıldır ?
  • Geçmişten günümüze kurulan Türk devletlerinden üçünü seçerek yönetim şekli hakkında bildiklerinizi söyleyiniz.

Orta asya Türk Devletleri: Uygur Devleti (745 – 840)
– Kut anlayışı vardı , Hükümdara yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılmaktaydı.
-Devlet hanedanın ortak malıdır. Yönetim babadan oğula geçerdi.
-Kurultay (toy) : Orta Asya Türk devletlerinde  meclise toy denilmiştir.

Selçuklu devleti : Ülke hükümdar ve ailesinin ortak malıdır anlayışı vardır.Yönetim  babadan oğula geçmiştir. devlet yönetimine ilişkin kararlar divanda alınır, son sözü hükümdar söylerdi. Divanda belirli günler halkın şikayetleri dinlenir, çözüme kavuşturulurdu.

Osmanlı İmparatorluğu: Ülke hükümdar ve ailesinin ortak malıdır. Yönetim babadan oğula geçer. Devlet işleri Divanı Hümayun da görüşülürdü. Son sözü hükümdar söylerdi. Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar divana hükümdar başkanlık ederdi. Fatih’ten sonra, sadrazamlar (vezir) divana başkanlık etmişlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti: Devlet yöneticileri yapılan seçimlerle, belirli bir süreliğine iş başına gelir.  Seçimler sonucu oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi halk adına egemenlik hakkını kullanır. yasama, yürütme ve yargı organları bağımsızdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir