Geleneksel bir el sanatını tanıtmak için poster hazırlayınız.

5.sınıf Türkçe dersi için verilen Sanatın En Kırılgan Hali: Yumurta Oyma Sanatı sorularından birisi. Soru şu şekilde:

Geleneksel bir el sanatını tanıtmak için poster hazırlayacaksınız. Aşağıdaki sorulan yanıtlayarak bir taslak oluşturun. Bu bilgilerden hangileri için görsel malzeme kullanaca­ğınızı, hangi bilgileri metin olarak vereceğinizi ve bunları postere nasıl yerleştireceğini­zi kararlaştırın.

  1. Geleneksel el sanatının adı nedir?

Sedef kakma

  1. Tarihçesi hakkında kısa bilgi verin.

Çin ve Hindistan’da doğan sedef kakma sanatı, Türler ile orta Asya’dan Anadolu topraklarına taşınmıştır. Sedef kakma sanatının bir diğer adı ile sedefçilik en yaygın ve gelişmiş dönemini Osmanlı İmparatorluğa zamanında yaşamıştır.

  1. Ürünün özelliği ve işlevleri nelerdir?

Bazı deniz hayvanlarının parlak kabukları, fildişi veya kemik parçaları kullanılarak, ahşap veya benzeri malzeme üzerinde açılan oyuklara yerleştirilmesi sedefçiliğin özelliğidir. Önemli ve değerli nesnelerin süslenmesinde kullanılır.  1. El sanatının üretim aşamaları nelerdir?

Süslemesi yapılan olan, genellikle ahşap, malzeme üzerine desen ve motifler çizilir. Çizim üzerinde süslemeye uygun olarak oyuklar açılır. Oyuğun etrafına tel yatırılır, çekiçle yüzeye gömülerek, sedef için yer hazırlanır. Süsleme için kullanılacak olan deniz kabuğu, fildişi, gümüş, altın gibi objeler açılan oyuk büyüklüğünde kesilerek biçimlendirilir ve oyuğun içine tutkal ile yapıştırılır. Son olarak sedef kakma yapılan yüzeyler bir çeşit reçine ile kaplanarak parlak görünmesi sağlanır.

  1. Ürünün ortaya çıkması ne kadar zaman alır?

Çalışma alanının boyutuna, motiflerin karmaşıklığına ve kullanılacak sedef türüne bağlı olarak birkaç gün veya birkaç hafta sürmektedir.

  1. Mesleğin eğitimi nasıl gerçekleştirilir?

Günümüzde çok azalan bu sanat dalının eğitimi usta çırak ilişkisi ile nesilden nesile aktarılmaktadır.

  • Bu taslaktan hareketle bir karton üzerinde posterinizi tasarlayınız.

 

“Geleneksel bir el sanatını tanıtmak için poster hazırlayınız.” için 9 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.