Geleneksel Türk el sanatları hakkında bir araştırma yapınız.

6.sınıf Türkçe dersi için verilen 5.Tema Milli Kültür Temaya Hazırlık sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Yaşatılmaya çalışılan geleneksel Türk el sanatları hakkında bir araştırma yapınız.

Geleneksel Türk el sanatları denilince ilk akla gelenler: Ağaç-Ahşap İşçiliği,  Taş işçiliği, Çinicilik, Ebru, Bakırcılık, Bıçak yapımcılığı, Hat sanatı, Halı dokumacılığı, Çömlek, Keçe ve Sepetçilik’tir.

Binlerce yıllık geçmişe sahip olan bu Türk el sanatları nesilden nesile, usta çırak ilişkisi ile aktarıla gelmiştir. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler sebebiyle önemi önemini yitirmiş gibi görünse de özverili ustalar sanatlarını devam ettirmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar.

Ağaç-Ahşap İşçiliği: Geleneksel sanatlarımız arasında önemi bir yeri olan ağaç işçiliği, maddi kültür ürünleri arasında yer alan, geçmişten günümüze sürüp gelen önemli bir sanat dalıdır. Türk kültüründe kutsal sayılan ağaç bu sanat dalının esas unsurunu uluşturmaktadır. Anadolu’da, Selçuklu döneminde kendine özgü bir şekil alan bu sanat dalı, üstün işçilik özellikleri ile cami kapısı, mihrap, dolap kapakları gibi mimari ögelerin süslemesinde kullanılmıştır. Osmanlı Döneminde sadeliğin hâkim olduğu ahşap oymacılığı sandık, taht, kuran muhafazası, sehpa gibi günlük eşyaların süslemelerinde ve tavan, mihrap, minber, sütun başlığı, kiriş gibi mimari unsurlarda uygulanmıştır. Ağaç işçiliğinde kabartma-oyma, kakma, boyama gibi çeşitli teknikler kullanılarak ceviz, elma, armut, sedir ve gül ağaçlarından sanat şaheserleri ortaya çıkarılmıştır.Taş işçiliği: Dekoratif taş işçiliği, iç ve dış dekorasyonun ana malzemesini oluşturur. Bitkisel bezemelerin, geometrik örgülerin ve hayvan figürlerinin kullanıldığı bezemeler, anıtsal taç kapılarda, şadırvanlarda, cami, medrese gibi yapılarda, minare şerefeleri ve mihraplarda kullanılarak mimari eserlere sanatsal zenginlik katmıştır. Taş işçiliğinde, oyma, kabartma ve kazıma gibi teknikler kullanılarak bitkisel bezemeler, geometrik motifler ve yazı figürleri oluşturulmaktadır.

Çinicilik: Seramik sanatının bir kolu olarak Orta Asya’da gelişen çinicilik, Selçuklularla Anadolu’ya girmiş ve özellikler Osmanlı Devleti döneminde önemli gelişme göstermiş, kendine özgü tarzı ile aranan ve ihraç edilen bir eser haline gelmiştir. Çini genellikle mimariye yapılarda kullanılmaktadır. Mimari süslemede çok önemli bir yeri olan çinicilik; bitki süslemeleri ve geometrik şekiller ile cami, medrese, türbe, sarayları süslemekte kullanılmıştır. Günümüzde çini merkezi Kütahya’dır.

“Geleneksel Türk el sanatları hakkında bir araştırma yapınız.” için 2 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir