Geri dönüşüm tesislerinin çalışma sistemleri hakkında bir araştırma yapınız.

7.sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Dersi 4. Ünite Saf Madde Ve Karışımlar sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Geri dönüşüm tesislerinin çalışma sistemleri hakkında bir araştırma yapınız ve araştırma sonuçlarınıza dayanarak geri dönüşüm tesislerinin ekonomiye katkısını arkadaşlarınızla tartışınız. (sayfa 139)

Geri dönüşüm tesislerinde evlerimizden toplanan çöp niteliğindeki organik ve inorganik maddeler (cam, metal, alüminyum, plastik ve kağıt) sınıflarına göre ayrılırlar. Organik maddeler kompost yani organik gübre yapılmak üzere ayrılır. Geri dönüşüme katılacak inorganik maddeler ise kendi içinde türlerine göre ayrılmak üzere Katı Atık Ayırma tesisine alınır. Burada atık ambalajlarını renk, ağırlık, kalınlık ve manyetiklik gibi özelliklerini kullanarak ayırabilen seperatörler kullanılarak atıklar cam, metal, alüminyum, plastik ve kağıt olarak sınıflandırılır. İleri teknoloji ürünü olan bu seperatörler atıkları: balistik, optik ve eddy current gibi yöntemler kullanarak ayırt edebilmektedir. Türlerine göre ayrılan ambalaj atıkları balya pres makinaları vasıtası ile preslenir ve bağlanır. Balyalar ilgili sanayi dallarında kimyasal ve fiziksel olarak değişime uğrayarak yeni bir malzeme olarak ekonomiye geri döner.

Geri dönüşüm tesislerinin çalışma sistemleri aşağıdaki şeklidedir:

1.KUMANDA KULESi: Tesisin kumanda kontrol ünitesidir. Tam otomatik olarak yüksek teknoloji otomasyon ve elektronik sistemler ile donatılmıştır.

2.ATIK KABUL SAHASI: Şehirden toplanarak geri dönüşüm ve ayrıştırma süreci için gelen çöpler için tesisin atık kabul sahasıdır.

3.POŞET AÇMA: Sonrasında atıklar ayrıştırılmak ve dönüştürülmek üzere bir yolculuğa başlar. Poşet açma makinasında poşetler yırtılır ve içeriklerindeki atıklar konveyör bantlar ile tromel eleğe taşınır.

4.TROMEL ELEK: Çöpler temel olarak 3 bileşenden oluşur. Organik atıklar, Geri Dönüştürülebilir Atıklar ve Kalorifik değeri olan atıklardır. Tromel elekte organik atıklar ve geri dönüştürülebilir atıklar birbirinden eleklerle ayrılır. Bu ayrışmanın ardından organik atıklar enerji ve kompost üretimi için gerekli tesislere aktarılmak üzere kamyonlara yüklenirler. Organik atıklar organik gübre ve metal gazı üretmek için kullanılır.

5.METAL AYIRICI MIKNATIS: Bu bölümde atıklar taşıyıcıya yüklenmeden önce mıknatıslar kullanılarak içindeki metaller ayrılır.

6.OPTİK SEPERATÖR – PLASTİK AYIRICI: Tromel elekte ilk ayrımı yapılan ürünlerin içindeki tüm plastikler balistik seperatöre aktarılmak üzere optik seperatörler ile ayrılır. Kalan Karışık atıklar ise diğer optik seperatöre aktarılır.

7.BALİSTİK SEPERATÖR: Balistik seperatör 2Boyutlu/hafif 3Boyutlu/ağır atık fraksiyonlarını birbirinden ayırarak ileri proseslerde yüksek ayırma verimi sağlar.

8.OPTİK SEPERATÖR – 2 BOYUTLU FRAKSİYON: Optik seperatörler 2 boyutlu malzemeleri algılarlar ve mükemmel hassasiyette poşet, naylon gibi ürünleri ayırt ederek ve otomatik olarak doğru bantlara doğru yönlendirirler.

9.OPTİK SEPERATÖR – 2 BOYUTLU FRAKSİYON: Optik seperatörler ile  kağıt algılanır ve otomatik olarak ilgili bantlara doğru yönlendirirler.

10.EDDY CURRENT SEPERATOR(ALÜMİNYUM):Bu bölümde mıktanıs ile manyetize olmayan alüminyum türü metaller, sensörler ve eddy current seperatör ile algılanır ve alüminyum taşıma bandına oradan da gerekli bunkere doğru aktarılır.

11.OPTİK SEPERATÖR – 3 BOYUTLU FRAKSİYON: Balistik seperatörün ayrıştırdığı 3 boyutlu ürünler bir sonraki aşamada tek bir Optik Seperatör kullanarak ilk aşamada Polietilen (PE), Polipropilen (PP) plastikler; bantın tekrar beslenmesi ile 2.aşamada ise PET’ler otomatik olarak ayrıştırılır.

12-13-14-15BUNKERLER: Ayrıştırılan tüm bileşenler özelleştirilmiş bunkerlerde depolanır ve gerektiği zaman otomatik olarak balya prese aktarılır.

16.BALYA PRES: Balya Pres, bunkerlerden gelen ürünleri kategorilerine göre sıkıştırarak stok sahalarına ve kategorilerine göre endüstriye kazandırmak için gerekli tesislere iletilirler.

Geri dönüşüm ekonomik katkı sağlar. Geri dönüşüm tesislerinde atık maddelerin ekonomiye kazandırılmasını sağlar. Ömrünü tamamlamış birçok ürün bu tesislerde işlenerek hammadde haline getirilir. Örneğin otomobil lastikleri işlenerek çocuk parkları, çim sahaların döşemeleri için kullanılır. İşlenen ürün başka bir maddenin hammaddesi haline gelir. Bu hammaddelerin kazanımı ekonomik kazanım anlamına gelir.

“Geri dönüşüm tesislerinin çalışma sistemleri hakkında bir araştırma yapınız.” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.