Gezegen olma kriterleri nelerdir?

6.sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Dersi 1. Ünite Güneş Sistemi ve Tutulmalar sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Gezegen olma kriterleri nelerdir?

Bir gök cisminin gezegen olarak kabul edilebilmesi için bazı şartlara sahip olması gerekmektedir. Gezegen olma kriterleri:

– Güneş’in etrafında dönüyor olması, başka bir gök cisminin uydusu olmaması gerekir.

– Sert kütle çekimi etkilerini yenebilmek için yeterli kütleye sahip olmalıdır.

– Hidrostatik dengeyi sağlayıp küresel bir şekle sahip olmalıdır.

– Çevresindeki cisimlerin toplam kütlesinden daha büyük bir kütleye sahip olmalı ve Kendi bölgesindeki hakim cisim olmalıdır.

– Kütle çekim kuvveti sayesinde bulunduğu yörüngeyi temizlemiş olmalı, kendi yörüngesini işgal eden hiçbir gök cismi bulunmamalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.