“Göçmen kuşlar artık Gelmiyor” gazete haberi ile “Son Kuşlar” metnini karşılaştırınız.

7.sınıf Türkçe dersi için verilen  Son Kuşlar etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki “Göçmen kuşlar artık Gelmiyor” gazete haberini ve “Son Kuşlar” metninden alınan bölümü okuyunuz. Gazete haberi ile verilen bölümü içerik bakımından karşılaştırınız.

Benzer Yönleri: Her iki metinde de göçmen kuşlar konu edilmiş, artık bu kuşların daha önce görüldüğü yerlerde artık görülmedikleri anlatılmaktadır.

Her iki içerikte de kuşların artık sürekli olarak geldikleri yerlere gelmemelerinden bahsetmektedirler.

Farklı Yönleri: Haberde kuşların gelmeme sebebi olarak küresel ısınma gösterilerken, “Son kuşlar” metninde bu durum insanların davranışlarına bağlanmıştır. Gazete haberi bilimsel verilerle desteklenmişken, son kuşlar metni yazarın kendi gözlemlerini yansıtmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.