Görseller metnin hangi bölümüyle ilişkilidir?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 3. Tema ERDEMLER Güneşi Bile Tamir Eden Adam etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Görseller metnin hangi bölümüyle ilişkilidir?

Metin görselleri Mesut Bey’in karakter özelliklerinin ve çevresini sağladığı faydaların anlatıldığı bölümlerle ilişkilidir.

  • Üç nokta işaretinin ( … ) kullanım alanlarını örnekleriyle eşleştiriniz.
  1. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.
  2. Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konur.
  3. Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır.

(3) — Kimsin?

— Muammer…

(2) Kiracılarla ev sahiplerini anlaştırır. (…) Neden barışmaları gerektiğini öyle güzel anlatır ki, şaşarsınız.

(1) Hayat dostlarla güzel, neşeli…

  • Siz de üç nokta işaretinin kullanım alanlarını gösteren cümleler yazınız.

– Her an, her hangi birine küsebilirdi, onun bu yanı…  (1)

– … derken ortamını derin bir sessizlik kapladı. (2)

— Ne arıyorsun bu vakit buralarda?

— Hiç… (3)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.