Güney İlleri şiirinin hangi dizelerinde insana ait bir özellik başka bir varlığa yüklenmiştir?

8.sınıf Türkçe dersi için verilen Güney İlleri etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Hangi dizelerde insana ait bir özellik başka bir varlığa yüklenmiştir? Açıklayınız.

“Eğilir yıldızlar öper çamları” ve “Baharda haz duyar narçiçekleri” dizelerinde insana ait olan eğilme ve öpme yıldıza yüklenmiş, “Baharda haz duyar narçiçekleri” insana ait olan haz duyma narçiçeklerine yüklenmiştir.

  • Bu söz sanatlarının şiirin anlatımına ne kazandırdığını yazınız.

Şiirdeki söz sanatları anlatımı güçlendirir, anlatımı akıcılaştırır, kişinin hayal dünyasını canlı kılar, zihinde kalıcılığı sağlar.

  • Aşağıdaki dize sonlarında benzer seslerin altını çiziniz. Bu benzerliklerin şiire ne kattığını yazınız.

Dizelerdeki ses benzerliği şiire ahenk katmakta, okuyuşu daha zevkli hale getirmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.