Günümüzde dünyanın birçok yerinde İslam dinine mensup insanların olmasını neye bağlıyorsunuz?

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen İslamiyet ve Türkler giriş sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Günümüzde dünyanın birçok yerinde İslam dinine mensup insanların olmasını neye bağlıyorsunuz?

Hz. Muhammed öncesi peygamberler belirli bir bölgeye veya kavme gönderilirken, son peygamber olan Efendimiz Hz. Muhammed tüm dünyaya gönderilmiştir. Bunun bir sonucu olarak İslam dininin tüm dünyaya anlatılması için inananları dünyanın çeşitli yerlerine dağılmışlar ve oralarda yüce dinleri İslami anlatmışlardır. Çevrelerinde anlattıkları kabul gördüğü için İslam dinini kabul eden farklı dil ve ırklardan insanlar dünyanın her yerinde karşımıza çıkmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.