Günümüzde toplumların günlük yaşamlarındaki benzerlikler nelerdir?

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Her Ülke Ayrı Bir Dünya sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Sizce günümüzde toplumların günlük yaşamlarındaki benzerlikler nelerdir?

Toplumların gündelik yaşamları; kişisel bakım, temizlik, yemek yapma ve yeme, giyim, alışveriş, eğlence, ulaşım ve çalışma hayatı ile toplum bireylerini bir araya getiren doğum, hastalık ve ölüm gibi olaylardan oluşmaktadır. Toplumların genelinde yemek kültürü hariç diğer günlük yaşam aktiviteleri neredeyse tamamen aynıdır.  Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, ulaşım ve iletişim imkânlarının artması toplumlar arasındaki etkileşimi arttırmış, aynı zamanda dünyanın her hangi bir yerindeki bir ürünün, diğer yerlere gönderilmesini kolaylaştırmıştır. Bunun bir sonucu olarak ta toplumların günlük yaşamları arasındaki farklılıklar yok denecek kadar azalmış, yaşatılan kültürel değerler farklılık unsuru olarak kalmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.