Güvercin metininde insana ait davranışlar gösteren varlıkları ve gösterdikleri davranışları yazınız.

5.sınıf Türkçe dersi için verilen Güvercin etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:
• Metinde insana ait davranışlar gösteren varlıkları ve gösterdikleri davranışları aşağıdaki tabloya yazınız.
Varlık Kadrosu: / İnsana Ait Davranışlar:
Karga: şüphelenmek
Güvercinler: ağlamak, bağırıp çağırmak
Başkan güvercin: konuşmak
Fare: konuşmak
• Aşağıda “Güvercin” metninin türü ile ilgili bilgiler verilmiştir. Metne uygun bilgileri yuvarlak içine alınız ve anahtar kelimeyi bulunuz.
Anahtar kelime: FABL
( F ) Varlık kadrosu genellikle hayvanlardan veya bitkilerden oluşmuştur.
( A ) Öğüt verici niteliktedir.
( B ) İnsana ait davranışlar, insan dışındaki varlıklara yüklenmiştir.
( L ) Olağanüstü olaylar içeren yazılardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.