Güzel ahlaklı bir insanda hangi özellikler bulunur?

Güzel ahlaklı bir insanda olması gereken özellikler şunlardır

 1. Söyleyince yalan söylememek. Doğru ve dürüst olmak.
 2. Kainattaki bitkilere, hayvanlara ve insanlara sevgi ile yaklaşmak, onlara değer vermek.
 3. Şefkat ve merhamet duygusundan yoksun olmamak. Yaratılmışlara bu duygularla muamelede bulunmak. Özellikle bebeklere, yaşlılara şefkat göstermek. Hayvanlara iyi muamele etmek.
 4. Arkadaşlar, komşu ve akrabalarla iyi geçinmek. Akraba ziyaretlerini ihmal etmemek.
 5. Başkalarının dedikodusunu yapmamak ve eksiklerini aramamak.
 6. Laf taşımamak, insanların arasını açmamak.
 7. Anne ve babanın sözlerini dinlemek. Onlara karşı gelmemek.
 8. Kullandığımız herşeyde israftan kaçınmak.
 9. Borç alınca ödemek.
 10. Hasta ziyaretinde bulunmak. Bu ziyareti uzun değil kısa tutmak.
 11. Yetimi hor görmeyip koruyup kollamak.
 12. Fakirleri gözetmek, maddi yardımda bulunmak.
 13. Hırsızlık yapmamak.
 14. Başka insanları da doğru ve güzele yönlendirmeye gayret etmek.
 15. İnsanlar ile ilgili iyi düşünceler beslemek.
 16. Temiz ve düzenli olmak.
 17. Söz verdiğimizde verdiğimiz sözde durmak.
 18. İnsanları ve arkadaşlarımızı kötü söz ve davranışlardan uzaklaştırmak.
 19. Sağlığımızın Allah tarafından verilmiş bir emanet olması bilinciyle onu korumak.
 20. Öfke ile insanlara davranmamak, kavga etmemek ya da çıkarmamak.
 21. İnsanları kasten kızdıracak söz ve davranışlarda bulunmamak.
 22. Güvenilir bir insan olmaya çalışmak. Emanet edileni gereği gibi korumak.
 23. Misafire hürmet göstermek, iyi davranmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir