Harp, muharebe, nihayet meydan muharebesi, yalnız karşı karşıya gelen iki ordunun çarpışması değildir. sözüyle ne anlatılmaktadır?

8.sınıf İnkılap Tarihi dersi için verilen Millî Güç Unsurları sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • “Harp, muharebe, nihayet meydan muharebesi…” Mustafa Kemal yukarıdaki sözleriyle hangi düşünceyi vurgulamak istemiş olabilir?

Mustafa Kemal bu sözüyle savaşların sadece cephede savaşan orduların teknik ve savaş bilgisi alanında çarpışması olmadığını, o orduyu oluşturan askerlerin teknik ve ilimi ile o milletin kültürü, ahlakı, maddi ve manevi bütün varlığının çarpıştığını ifade etmiş. Savaşta yenilen tarafın sadece ordusunun yenilmiş olmakla kalmayacağını, asıl sonucun; o orduyu oluşturan milletin dağılıp çökmesi ile sonuçlanacağını vurgulamak istemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.